עסקאות

אלון חברת הדלק לישראל בע"מ | מאי 2019

רונה ברגמן נוה ולירז שהרבני ייצגו את אלון חברת הדלק לישראל בע"מ במכירת החזקותיה בישראל קנדה כבישים מהירים בע"מ לקרן קיסטון בהיקף של כ- 150 מיליון ש"ח.

דה מרקר, 16.05.2019