פרסומים

אפקט וירוס הקורונה וההשלכות בתחום המשפטי | תאגידים וניירות ערך

תאגידים וניירות ערך – אפקט וירוס הקורונה וההשלכות בתחום המשפטי

נגיף הקורונה, שהתפרץ בחודש דצמבר 2019 בווהאן שבסין, ממשיך להפיל קורבנות וגובר החשש כי הוא עלול להפוך למגיפה עולמית.

מוקדם לאמוד את הנזק הסופי בחיי אדם ואת העלויות הכספיות אשר תנבענה, עד שמערכות בריאות הציבור יצליחו לבסוף להשתלט על הוירוס (או ליתר דיוק נגיף ה-covid 19), אך ניתן להתחיל להעריך את הנזק שצפוי להיגרם לכלכלת סין בפרט ולכלכלה העולמית בכללותה

ריכזנו עבורכם פרסומים, הנוגעים להשלכות התפרצות נגיף הקורונה פרי עטם של מומחים במשרדנו –

 

מבזק תאגידים וניירות ערך | משבר הקורונה – תגובות חקיקתיות ברחבי העולם להתמודדות עם הקשיים הפיננסיים של חברות ועסקים מיום 13.5.2020

להלן נסקור בקצרה כל אחד מן האמצעים האמורים:

 1. הגבלת כוחם של נושים לפתוח הליכי חדלות פירעון לחברות חייבות
 2. השעיה או ביטול של חובות סטטוטוריות המטילות אחריות אישית על נושאי משרה בתאגיד בקשר לחדלות פירעון
 3. הקפאת הליכים משפטיים ומניעת ביטול חוזים באופן רוחבי
 4. השעייה של הדחיית חובות של בעלי שליטה
 5. עידוד מימון אשראי חדש לחייבים העומדים בפני הליכי חדלות פירעון
 6. פיתוח הליכי חדלות פירעון פשוטים ומהירים
 7. שימוש באמצעים אלקטרוניים, פתרון מחלוקות מחוץ לכותלי בית המשפט

מבזק תאגידים וניירות ערך | תיקוני חקיקה בחוק חדלות פירעון – תיקוני קורונה מתאריך 5.5.2020

נבקש לעדכנכם בנוגע לעיקרי תזכיר חוק להארכת המועדים הקבועים בחוק חדלות פירעון כפי שפורסם ביום 27 באפריל 2020 (להלן: "תזכיר החוק"):

 1. הארכת מועדים
 2. תשלומי חייב לפי הסדר תשלומים
 3. חזקת חדלות פירעון
 4. מועד להגשת תביעות חוב
 5. חריגים

מבזק תאגידים וניירות ערך | משבר הקורונה – היבטי חוב בינלאומיים של אג״ח בשוק ההון הישראלי מתאריך 7.4.2020

המשבר מתאפיין ומתבטא באופנים רבים: האטה בפעילות הכלכלית, היעדר עסקאות, עלייה באבטלה, פגיעה בתזרימי המזומנים של חברות ושל אנשים פרטיים כאחד, צמצום מקורות המימון ואפיקי השקעה ועוד.


מבזק רגולציה | נגיף הקורונה – הארכת תוקף אישורים רגולטריים ודחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי מיום 29.3.2020

עיקרי התקנות:

 1. הארכת תוקף אישורים רגולטוריים
 2. דחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי

מבזק תאגידים וניירות ערך | דירקטורים בצל הקורונה מיום 25.3.2020

בחוזר זה, אנו מנתחים את התפקוד הראוי של דירקטוריון של חברה אשר נפגעה כלכלית ופיננסית ועסקיה הורעו.


מבזק ניירות ערך ותאגידים | היבטי שימוש במידע פנים בקשר עם ביצוע עסקה בניירות ערך בתקופה הסמוכה לפרסום הדוחות הכספיים מיום 18.3.2020

בחודש האחרון, בצל התפשטות נגיף הקורונה והשפעתו על הכלכלה העולמית, אנו עדים לטלטלות בשווקים אשר הביאו לירידות חדות במחירי ניירות הערך של תאגידים הנסחרים בבורסות שונות ברחבי העולם. למרבה הצער, הטלטלה לא פסחה גם על הבורסה לניירות ערך בתל אביב.


מבזק תאגידים וניירות ערך | הודעת רשות ניירות ערך בדבר ארכה במועד פרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 מיום 16.3.2020

להלן מספר הבהרות לחברות הבוחרות ליישם את הארכה בפרסום הדוח התקופתי לשנת 2019 –

 1. החברות נדרשות לפרסם דוח מיידי למשקיעים
 2. אין באמור כדי לגרוע מהחובה לדווח כל דיווח אחר במועדו

The Functioning of Boards of Directors in Light of COVID-19 מיום 16.3.2020

In this memo, we outline the appropriate functioning of a board of directors of a business that has been hit by an economic and financial downturn.

 1. Slowing Down of the Company’s Cash-Flow
 2. Shareholders’ Contributions and Loans
 3. Legal Duties of Directors
 4. Financial Restructuring (a.k.a. Debt Arrangements) or Asset Realization

מבזק תאגידים וניירות ערך | הבטחת המשכיות עסקית והשפעת נגיף הקורונה על הנהלת התאגיד

הנהלת התאגיד תנקוט כבר בשלב זה צעדים אקטיביים, מעבר להוראות משרד הבריאות, במטרה להבטיח את היערכות לתרחישי התפרצות שונים של הנגיף ולהבטחת המשכיות עסקית.

 1. אחריות נושאי משרה
 2. דיני ניירות ערך

אנו לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ממשיכים בעבודתנו וזמינים במייל, טלפון, ואף בפגישות פנים אל פנים ככל שהדבר נדרש ומתאפשר, ונעדכן מעת לעת בהתאם להוראות השונות שיצאו.

בברכת בריאות איתנה.

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, נדל"ן, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.