עסקאות

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לגילוי מסמכים לצורך תביעה נגזרת | אוקטובר 2018

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לגילוי מסמכים לצורך תביעה נגזרת | אוקטובר 2018

עוה"ד דוד פורר ושי ארז ייצגו את אאורה השקעות בע"מ ואת חברי הדירקטוריון שלה בבקשה למתן גילוי מסמכים לצורך ניהול הליכי תביעה נגזרת. בסיום ההליך שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אלטוביה מגן דחה את הבקשה.

 

2018

דוד פורר

טלפון 972-3-6074460+
אימייל

Download vCard

שי ארז

טלפון +972-3-6074580
אימייל

Download vCard