עסקאות

הליכי תביעה נגזרת מתוקשרים הסתיימו בוויתור גורף וההליך נדחה | דצמבר 2018

הליכי תביעה נגזרת מתוקשרים הסתיימו בוויתור גורף וההליך נדחה | דצמבר 2018

עו"ד שי ארז, שותף במחלקת הליטיגציה של משרדנו, ייצג בהצלחה את לקוחתנו, לפידות-חלץ – שותפות מוגבלת ואת חברי הדירקטוריון בה בבקשה לגילוי מסמכים לצורך הגשת תביעה נגזרת נגדם ונגד בעלי השליטה. שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב, מגן אלטוביה, נתן פסק דין לדחיית ההליך בהסכמת המבקש, תוך וויתור המבקש ועורכי דינו על כל טענותיהם בעניין (בדבר, כביכול, עסקת בעל עניין אסורה, הפרת תקנון הבורסה, ניצול הזדמנות עסקית, הטעיה בדיווח לציבור ועוד).

שי ארז

טלפון +972-3-6074580
אימייל

Download vCard