פרסומים

מבזק אנרגיה | אוגוסט 2019

אוגוסט 2019

הסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל

עדכון להחלטה ושימוע לעניין הליך תחרותי

ביום 8.8.2019 פרסמה רשות החשמל עדכון להחלטה מס' 2 (1306) מישיבה 551 ולהחלטה מס' 10 מישיבה 559 – בעניין הסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה"), וכן פרסמה לשימוע הליך תחרותי לקביעת תעריף הייצור (תעריף ההספק) והזכאות לו. 

ואלה עיקרי הפרסום:

 1. הזכאות לקבלת תעריף ההספק הוגדלה מהספק של 300 מגוואט להספק של 450 מגוואט לכל היותר.
 2. מאחר והביקוש לזכאות לקבלת תעריף ההספק עלה על 450MW, פרסמה רשות החשמל להתייחסות הציבור שימוע לפיו הקצאת הזכאות תיערך בדרך של הליך תחרותי.
 3. ההליך התחרותי ייערך בין כלל הצרכנים המחוברים לרשת החלוקה, אשר נרשמו באתר האינטרנט הייעודי של חברת החשמל עד ליום 21.7.2019 ואשר שילמו בעד הרישום.
 4. כל מציע בהליך התחרותי יידרש להציע שיעור הנחה מתעריף ההספק הקבוע בלוח התעריפים (לוח 4-6.5), קרי שיעור הנחה מהפרמיה שתינתן במסגרת האסדרה.
 5. ערבות הצעה להשתתפות במכרז תעמוד על 50 ₪ לכל קילוואט בהספק המוצע.
 6. לאחר בחינת ההצעות, רשות החשמל תקבע אחוז הנחה שיחול על כלל הזוכים בהליך התחרותי, שייקבע בהתאם לשיעור ההנחה הנמוך ביותר אשר לא הוגדר כמועמד לזכייה ("מחיר שני אחיד").
 7. מציע בהליך התחרותי רשאי להגיש הצעת מחיר אחת לכל מתקן שרשם, בה יכלול את ההספק המבוקש של המתקן ואת שיעור ההנחה המוצע.
 8. על פי המפורט בשימוע, לרשות שמורה הזכות להגדיל את ההספק וזאת עד למועד בו תשלח הודעה למועמדים לזכייה בהליך.
 9. מועדים עיקריים במסגרת השימוע וההליך התחרותי:

  • 9.1. מועד אחרון להעברת התייחסויות לשימוע – 29.8.2019 בשעה 12:00;
   9.2. מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר להליך התחרותי – 5.9.2019;
   9.3. מועד להגשת הצעות בהליך התחרותי – 19.9.2019 משעה 09:00 ועד 16:00;
   9.4. המועד הקובע המשוער לפרסום הודעות למועמדים לזכייה- 30.9.2019.
 10. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה ביחס לפרסומים שפורטו במבזק זה.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.


המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

8.8.2019

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard