פרסומים

מבזק אנרגיה ותשתיות | יולי 2019

הסדרת מתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי – עדכונים

בימים האחרונים פרסמה רשות החשמל מספר עדכונים הנוגעים לאסדרה בעניין מתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי כפי שנקבעה בהחלטת רשות החשמל מס' 2 מישיבה 551, מיום 21.11.2018 (להלן: "האסדרה").

להלן נבקש לפרט בקצרה את העדכונים:

  1. פתיחת הרישום לאסדרה

על פי הודעת רשות החשמל, אתר חברת החשמל לישראל בע"מ לרישום לאסדרה ייפתח ביום 15.7.2019 בשעה 08:00.

  1. עדכון המכסה באסדרה
  • א. היקף הרישום לאסדרה באתר של חח"י לא יוגבל על ידי חח"י במשך השבוע הראשון מפתיחת ההרשמה;
  • ב. אם יתברר שסך ההספק שיירשם יעלה על 300 מגוואט, תשקול הרשות האם להגדיל את ההספק שנקבע בהחלטה, או להשאיר את ההספק על כנו ולערוך הגרלה בין הנרשמים בשבוע הראשון.
  1. עדכון אמות המידה הרלוונטיות

רשות החשמל פרסמה נוסח מעודכן של אמות המידה הרלוונטיות לאסדרה, המסדירות את התפעול השוטף של מתקני הייצור לאחר הקמתם ומתייחסות, בין היתר, לחובת הגשת תכניות ייצור וצריכה, תכנית העמסה וסטייה ממנה, תשלומים עבור חשמל המוזרם לרשת, תעריף ההספק (הפרמיה) וכדומה. כמו כן, נקבע כי הבטוחה הנדרשת במסגרת האסדרה תופקד בידי חח"י, וכן נקבעו הוראות הנוגעות להכללת מתקנים קיימים באסדרה.

  1. שימוע בדבר בדיקות קבלה

רשות החשמל פרסמה שימוע להתייחסות הציבור בדבר הסדרת בדיקות קבלה למתקני ייצור חשמל המחוברים לרשת החלוקה. השימוע מפרט את אופן ביצוע הבדיקות וכן את התשלום עבור האנרגיה המוזרמת לרשת במהלך הבדיקות. המועד האחרון להתייחסות לשימוע הינו 22.7.2019.

  1. נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה ביחס לפרסומים שפורטו במבזק זה.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard