פרסומים

מבזק אנרגיה ותשתיות | מרץ 2019

הודעה בדבר שעת חירום במשק הגז הטבעי

  1. לפני מספר ימים, פורסמה הודעת שר האנרגיה בדבר הכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי החל מיום 17.4.2019 בשעה 12:00 ועד ליום 1.5.2019 בשעה 06:00 (להלן: "תקופת שעת חירום").
  2. על פי הודעת רשות הגז הטבעי בנושא, במהלך תקופת שעת החירום צפויות להתבצע עבודות תחזוקה במאגר תמר. במהלך חלק ניכר מתקופת שעת החירום, אספקת הגז הטבעי ממאגר תמר צפויה לעמוד על לא יותר מ-23,250 MMBTU לשעה, קרי כמחצית מכמות הגז הטבעי המסופקת בשגרה.
  3. במהלך תקופת שעת החירום, יחולו הוראות תקנות משק הגז הטבעי (ניהול משק גז טבעי בעת שעת חירום), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר קובעות בפרק ב' את סדר הזכאות לקבלת הגז הטבעי שיוזרם ממאגר תמר, בין היתר, כדלקמן:

א. צרכנים המחוברים לרשת חלוקת הגז הטבעי או המחזיקים ברישיון ספק גז טבעי דחוס (להלן: "צרכני חלוקה") –

ככל שצרכני חלוקה צרכו לכל היותר 3,600 MMBTU לשעה במהלך 12 חודשים לפני ההכרזה על שעת החירום – יוקצה לכל צרכן חלוקה גז טבעי בהתאם לכמות שהזמין.

או

ככל שצרכני חלוקה צרכו מעל 3,600 MMBTU לשעה במהלך 12 חודשים לפני ההכרזה על שעת החירום, יוקצה גז טבעי כדלקמן –

 – צרכנים ביתיים וכן צרכני חלוקה שמנהל רשות הגז הטבעי כלל בקטגוריה זו.

 – יתר צרכני החלוקה, פרו ראטה (ולא יותר מהכמות המרבית לשעה שנרכשה על ידי כל צרכן ממאגר תמר ב-12 החודשים קודם להכרזה על שעת חירום במשק הגז הטבעי).

ב. יתר הצרכנים –

  • פרו ראטה, בהתאם לממוצע צריכה יומי מצטבר של כל אחד מסוגי הצרכנים האמורים באפריל 2018.
  • ביחס ליצרני חשמל בהספק העולה על 45 מגוואט (להלן: "יצרני החשמל"), ההקצאה תהיה בהתאם ליחס בין הקיבולת השעתית השמורה לכל יצרן חשמל לפי הסכם הולכת הגז, לבין הקיבולת השעתית השמורה לכל יצרני החשמל לפי הסכם הולכת הגז.

 

  1. נוסף על האמור, סעיף 8 לתקנות מאפשר לשר האנרגיה לקבוע סדר הקצאה שונה מהקבוע לעיל בכפוף להתקיימות התנאים הקבועים בתקנות.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה, הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com, או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com, או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard