פרסומים

מבזק אנרגיה | יולי 2018

שימוע – תעריף למכירת חשמל ממתקנים פוטו-וולטאיים שיחוברו למתח עליון

1. ביום 19.7.2018 פרסמה רשות החשמל נוסח הזמנה להציע הצעות לקביעת תעריף למכירת חשמל ממתקני ייצור בטכנולוגיה פוטו-וולטאית שיחוברו למתח עליון (להלן: "השימוע").

2. מדובר בהליך ראשון מבין מספר הליכים במתכונת דומה, המתוכננים להתפרסם על ידי רשות החשמל עד לסוף שנת 2019. יוער, כי ההליך אינו מתייחס להקמת מתקנים בשטחי יהודה ושומרון.

3. אלה עיקרי ההליך הנוכחי, כפי שפורטו בשימוע:

3.1 ההליך מתייחס למתקנים בהספק העולה על 10 מגה-וואט ועד 250 מגה-וואט, בטכנולוגיה פוטו-וולטאית;

3.2 ניתן להגיש הצעות עבור יותר ממתקן אחד;

3.3 התעריף שיקבע עבור כל מתקן יעמוד בתוקף למשך 22 שנים ממועד ההפעלה המסחרית של המתקן;

3.4 ההפעלה המסחרית תחל עד 48 חודשים לכל היותר ממועד הזכייה עבור כל מתקן, כאשר סטייה ממועד זה לא תותר, אלא במקרים חריגים בלבד. במקרה של עיכוב בהפעלה, יפקע תיק החיבור של הזוכה ולא יישמר לו מקום ברשת;

3.5 רשות החשמל תעניק רישיון ייצור לאחר הקמת המתקנים והפעלתם, ולא יהיה צורך בקבלת רישיון ייצור מותנה;

3.6 במסגרת דירוג ההצעות, תינתן עדיפות להצעות בהן הוצהר שהן כוללות תכניות בניה להקמת המתקנים או שעומדות בתנאים לקיומן של תכניות בניה במועד ההגשה;

3.7 יש לצרף להצעה ערבות הצעה בסך של 100 ₪ (או 28 דולר או 23 יורו) לכל קילו-וואט מוצע. הזוכים ימסרו ערבות הקמה בסך של 300 ₪ (או 83 דולר או 70 יורו) לכל קילו-וואט במסגרת הצעות שהוצהר בהן שכוללות תכנית בניה, או סך של 360 ₪ (או 99 דולר או 85 יורו) במסגרת הצעות שלא כוללת הצהרה בדבר תכניות בניה;

3.8 ההצעות יעמדו בתוקפן לתקופה של 180 ימים לפחות מהמועד האחרון להגשתן (3.10.2018);

3.9 במסגרת השימוע פורסם נוסח ההסכם למכירת החשמל שייחתם בין הזוכים לבין חברת החשמל;

4. במסגרת השימוע נכללו גם לוחות הזמנים של הליך הצעת ההצעות:

4.1 המועד האחרון להעברת התייחסות לשימוע שפורסם הינו 19.8.2018 בשעה 12:00;

4.2 המועד האחרון להגשת ההצעות במסגרת ההליך עצמו הינו 3.10.2018 בשעה 16:00;

4.3 המועד המשוער לשליחת ההודעות למועמדים לזכייה בהליך הינו 31.3.2019.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל  danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה  למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

 המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר כתזכיר.

 

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard