פרסומים

מבזק אנרגיה | ספטמבר 2019

אסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל – עדכון הליך תחרותי

כזכור, ביום 8.9.2019 פרסמה רשות החשמל את החלטתה בעניין עריכת הליך תחרותי לקביעת תעריף הספק בעניין אסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה" ו- "השימוע") [ראו לנוחותכם מבזק שפרסמנו ביום 9.9.2019].

 

היום פרסמה רשות החשמל את הנוסח המעודכן של מסמכי ההליך התחרותי. להלן נבקש לפרט את עיקרי השינויים:

  1. המועדים בהליך התחרותי עודכנו כדלקמן: (א) מועד משוער להחלטה על זוכים– 10.10.2019; (ב) המועד הקובע המשוער– 30.10.2019.
  2. ביחס למתקנים קיימים נקבע כי התעריף יהיה בתוקף "מיום אישור המחלק על כך שהמתקן עומד בכל תנאי הזכאות לקבלת תעריף הספק, ועד 10 שנים ממתן היתר ההפעלה למתקן".
  3. הורחבו ההוראות הנוגעות להפקדת ערבות הצעה, לרבות התנאים לחילוט הערבות.
  4. נקבע כי משרדים ממשלתיים, בתי חולים ממשלתיים, בתי חולים ממשלתיים עירוניים וגופי ביטחון והצלה, לא יידרשו להעמיד ערבות, אלא התחייבות החשב הכללי בהתאם לנספח ייעודי שצורף.
  5. הובהר כי לא תתאפשר דחיה של המועד לסנכרון המתקן מכל סיבה שהיא, למעט במקרה בו רשות החשמל אישרה הארכת מועדים לכלל הזוכים בהליך.
  6. לא ניתן להעביר זכאות בהתאם להליך התחרותי למקום צרכנות אחר, אלא באישור חריג של רשות החשמל.
  7. ההצעה תהיה בתוקף למשך 90 ימים.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה ביחס לפרסומים שפורטו במבזק זה.

 

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

 

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
________________________________________
המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

 

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard