פרסומים

מבזק אנרגיה | ספטמבר 2019

אסדרת מתקנים קטנים לייצור חשמל – החלטה

כזכור, ביום 8.8.2019 פרסמה רשות החשמל שימוע לעריכת הליך תחרותי לקביעת תעריף הספק בעניין אסדרת פעילות מתקני ייצור בגז טבעי המחוברים לרשת החלוקה (להלן: "האסדרה" ו- "השימוע") [ראו לנוחותכם מבזק שפרסמנו ביום 9.8.2019].

אתמול בשעות הערב פורסמה החלטת רשות החשמל אשר אימצה בעיקרה את השימוע. להלן נבקש לפרט את עיקרי הדברים:

 1. המכסה לקבלת תעריף ההספק הוגדלה להספק של 450 מגוואט.

 2. הזכאות לתעריף הספק תיקבע במסגרת הליך תחרותי, שייערך בין כלל הצרכנים המחוברים לרשת החלוקה, אשר נרשמו באתר האינטרנט הייעודי של חברת החשמל עד ליום 21.7.2019.

 3. המועדים בהליך התחרותי עודכנו כדלקמן:

  • מועד אחרון לבקשת הבהרות בקשר להליך התחרותי – 12.9.2019 בשעה 12:00;
  • מועד להגשת הצעות בהליך התחרותי – 3.10.2019 משעה 09:00 ועד 16:00;
  • המועד הקובע המשוער – 10.10.2019.

 4. נוסף על האמור, פורסם מסמך הבהרות מס' 1להליך התחרותי, במסגרתו צוין, בין היתר, כי:

  • לא ניתן להגיש במסגרת ההצעה שיעור הנחה הקטן מ-0%.
  • משרדים ממשלתיים רשאים להעמיד התחייבות חשב להשתתפות בהליך חלף הערבות הנדרשת.

 5. מסמכי ההליך התחרותי המעודכנים יפורסמו לאחר המועד האחרון לבקשת הבהרות.

  נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה והבהרה ביחס לפרסומים שפורטו במבזק זה.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד ענת קליין, שותפה, מחלקת אנרגיה ותשתיות בטלפון 03-6074501 ו/או במייל anatkl@gkh-law.com או לעו"ד דנה טל בטלפון 03-6074423 ו/או במייל danat@gkh-law.com או לעו"ד רועי גמדי בטלפון 03-6074812 ו/או במייל roeig@gkh-law.com

 

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard

רועי גמדי

טלפון +972-3-6074812
אימייל

Download vCard