פרסומים

מבזק אנרגיה - עדכון החלטת רשות הגז הטבעי בעניין אישור לחח"י למכור ולשווק עודפי גז טבעי | דצמבר 2015

רשות הגז הטבעי פרסמה החלטה מעודכנת בדבר אישור לחברת החשמל לישראל בע"מ למכור ולשווק עודפי גז טבעי

PDF Icon

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard