פרסומים

מבזק אנרגיה 12.8.2015

שימוע והחלטה של הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל

הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל פרסמה השבוע את החלטתה בדבר השתת תעריפים מערכתיים.
כן פרסמה הרשות שימוע בעניין עדכון תעריף שנתי 2015.

PDF Icon

אוגוסט 2015

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard