פרסומים

מבזק אנרגיה 8.10.2015

עדכון החלטת הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל בדבר השתת תעריפים מערכתיים.

הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל פרסמה נוסח מעודכן להחלטה בדבר השתת תעריפים מערכתיים אשר כלל שינויים מהותיים בהחלטה

PDF Icon

אוקטובר 2015

ענת קליין

טלפון +972-3-6074441
אימייל

Download vCard

דנה טל

טלפון +972-3-6074423
אימייל

Download vCard