פרסומים

מבזק דיני עבודה | אוקטובר 2020

נגיף הקורונה – עדכון מספר 26 מיום 18.10.2020

ריכוך הסגר ופתיחת מקומות עבודה

בהמשך לחוזרי הלקוחות הקודמים שהוצאנו בעניין ההתמודדות עם וירוס הקורונה, Covid-19, ברצוננו לעדכנכם אודות החלטות ממשלת ישראל בדבר ריכוך המגבלות שהוטלו על הציבור ופתיחת מקומות עבודה שלא מקבלים קהל.

 

א. ריכוך הסגר ופתיחת מקומות עבודה ללא קבלת קהל

במסגרת התוכנית ליציאה מהסגר הותר בשלב הראשון פתיחת מקומות עבודה אשר אינם מקבלים קהל ואשר פתיחתם לא נאסרה באופן מפורש בתקנות.

יצוין כי פתיחת מקומות העבודה תתבצע ללא קבלת קהל, תוך שמירה על כללי "התו הסגול".

במקומות הבאים, הותר לפתוח את מקום עבודה ואף לקבל קהל (תוך הקפדה על הכללים שנקבעו בתקנות):

  • חנויות חיוניות: חנויות שעיקר עיסוקן מכירת מזון, בית מרקחת או חנות מוצרי היגיינה, מכון אופטיקה, חנות למכירת מוצרים חיוניים לתחזוקת הבית, מכבסה, מוצרי תקשורת, מחשבים ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים, ולמעט דוכנים למכירת מוצרים כאמור המצויים בשוק קמעונאי או ביריד.
  • מסעדות: הותר להפעיל שירותי Take Away ומשלוחים, אין אישור בשלב זה לישיבה במסעדה.
  • קבלת קהל במקומות עבודה שפורטו בתוספת לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה, לשם מתן שירות חיוני שלא ניתן לקבל מרחוק או לאדם שלא יכול לקבל את השירות מרחוק באופן מקוון או טלפוני.
  • מלונות ויחידות אירוח – כאשר המקום משמש חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) עבור מי ששוכר את המקום (כגון, עובדים זרים וכו') – ללא שימוש בשטחים ציבוריים, בריכות וכו; בנוסף, חריג זה כולל מלונות למבודדים, או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני משפחות, לצד מוסד רפואי.
  • מוסדות חינוך, מסגרות רווחה ומקום המשמש לאימון של ספורטאי תחרותי מקצועי בינלאומי.
  • קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות חיוני, ככל שלא ניתן לספק את השירות אחרת וככל ששוכנע מנהל השירות הציבורי כי אי מתן השירות יפגע בציבור או במשק.
  • שמורות טבע וגנים לאומיים

בנוסף, נקבעו בתקנות כללים לגבי קיום ישיבות מקצועיות במקום העבודה. הישיבות ויהיו בהשתתפות של עד 50 אנשים, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדים במקום – בהתקיימות הכללים הבאים:

  • הישיבה תתקיים בנוכחות פיזית, במקרה בו לא ניתן לבצע את הישיבה במתכונת דיגיטלית.
  • המעסיק (או ממונה הקורונה במקום העבודה) ידאגו לשמור על מרחק של 2 מטרים בין המשתתפים, או יתקין מחיצות למניעת העברת רסס.
  • במהלך הישיבה לא יוגש אוכל למשתתפים בה.

כמו כן, הוסרה מגבלת איסור היציאה מבית המגורים.

נזכיר כי נמשכת ההגבלה בדבר איסור ההתקהלות של מעל 10 אנשים בשטח סגור ו- 20 אנשים בשטח פתוח.

 

ב. הגבלות ספציפיות באזורים מוגבלים

הממשלה קבעה הגבלות ספציפיות ברשויות מקומיות "אדומות" בהן רמת התחלואה גבוהה ביחס לתחלואה הכללית במדינת ישראל והכריזה על רשויות אלה כ- "אזורים מוגבלים" וזאת בשלב זה עד ליום 21.10.2020.

רשימת הרשויות (רשימה שעשויה להשתנות בהתאם לרמת התחלואה באותו רשות מקומית) מצויה בתוספת להכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזורים מוגבלים), התשפ"א – 2020.

במסגרת ההוראות בדבר אזורים מוגבלים, תושבי אותם אזורים אינם רשאים לצאת מביתם או מהאזור למעט במקרים חריגים (הדומים לאלו שחלו בסגר הכללי האחרון) שפורטו בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), תש"ף – 2020.

בכל הנוגע למקומות עבודה, נזכיר כי ככלל מי שמתגורר באזור מוגבל אינו רשאי לצאת מביתו, לרבות לצרכי עבודתו, למעט במקרים הבאים:

א. עובד שמתגורר באזור המוגבל, ומקום העבודה נמצא בתוך האזור המוגבל, רשאי העובד להגיע לעבודתו, בכפוף לאותם כללים שחלים על כלל הציבור כאמור בפרק א' לעיל.

ב. במידה והעובד הוא עובד חיוני ומתגורר באזור המוגבל, ומקום העבודה נמצא מחוץ לאזור המוגבל – העובד יורשה לצאת למקום עבודתו באישור רשות החירום הלאומית, או בכפוף לאישור של גורם ממשלתי שהוסמך על ידי הממשלה.

ג. כך גם להיפך, במידה והעובד הוא עובד חיוני ומתגורר מחוץ לאזור המוגבל, ומקום העבודה נמצא בתוך האזור המוגבל – העובד יורשה להגיע למקום עבודתו באישור רשות החירום הלאומית, או בכפוף לאישור של גורם ממשלתי שהוסמך על ידי הממשלה.

נציין כי החוק והתקנות אינם מגדירים מיהו עובד חיוני לצורך חוק זה (בעוד חוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז – 1969 מדבר על מעסיק חיוני ולא עובד חיוני), ואנו מניחים ומקווים כי הממשלה תפרסם הוראות בכל הנוגע למיהו עובד חיוני, בהקדם.

 

ג. תוכנית סיוע לרשויות המוגדרות כ-אזור מוגבל

בימים האחרונים גובשה תוכנית הנועדה לתת סיוע לרשויות המוגדרות כ-אזור מוגבל ומצויות בסגר.

עיקרה של התוכנית, כפי שפורסם (וטרם נחקק סופית), היא מתן דמי אבטלה לעובדים באזורים מוגבלים החל מהיום הראשון בו העובד פוטר או הוצא לחל"ת בשל כך שלא יכלו להגיע לעבודה בשל ההכרזה על אזורים מוגבלים.

נזכיר כי ביחס לכלל האוכלוסייה, תשלום דמי אבטלה למי שהוצא לחל"ת, אך ורק אם החל"ת הוא לכל הפחות ל- 14 ימים, וכאמור מי שבאזור המוגבל לא יידרש למינימום תקופת לחל"ת.

יודגש, כי תכנית זו טרם אושרה ופורסמה, והיא מותנת באישורו של היועץ המשפטי לממשלה. ככל שיהיו עדכונים בנושא זה, אנו נשוב ונעדכנכם בדבר.

 

אנו שבים ומבקשים לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

אנו לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ממשיכים בעבודתנו וזמינים במייל, טלפון, ואף בפגישות פנים אל פנים ככל שהדבר נדרש ומתאפשר, ונעדכן מעת לעת בהתאם להוראות השונות שיצאו.

 

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות למחלקת דיני עבודה בטלפון: 03-6074800

לעו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במייל: yaeldo@gkh-law.com או לעו"ד עידן פפר במייל: idanf@gkh-law.com

 

להורדת החוזר כקובץ PDF


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, נדל"ן, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

יעל דולב

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard

עידן פפר

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard