פרסומים

מבזק דיני עבודה | מרץ 2019

שבתון ביום הבחירות לכנסת ה-21

הבחירות לכנסת ה-21 תיערכנה ביום שלישי, 9 באפריל 2019.

להלן נסקור בקצרה את משמעויותיו של יום הבחירות על שלל היבטיו עבור המעסיק:

הכלל – יום שבתון ביום הבחירות

  1. סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת קובע, כי יום הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים יפעלו כסדרם ביום זה.
  2. אין קביעה בחוק האם משמעות המונח "שבתון" היא כי חל איסור מוחלט לעבוד (למעט, עובדים אשר מופיעים ברשימת השירותים שהגדיר שר הפנים כשירותים אשר פועלים כסדרם ביום הבחירות), בדומה למשל לעבודה בשבת המצריכה אישור מהשר, או האם הדבר נתון להסכמתם של הצדדים ליחסי העבודה.
  3. בכל מקרה שבו יועסק עובד ביום הבחירות, הרי שמוטלת חובה על המעסיק לוודא כי לאותו עובד יתאפשר לממש את זכותו הדמוקרטית להצביע.

על מי חל השבתון

בהתאם לסעיף 136 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, השבתון חל על העובדים הבאים:

  1. עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות.
  2. עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שקדמו ליום הבחירות.

לעובדים העומדים בתנאים האמורים, המעסיק מחויב לשלם את השכר הרגיל לו היו מתייצבים לעבודה.

עובד שאינו עומד בתנאים האמורים, זכאי שלא לעבוד ביום הבחירות, אך אינו זכאי לקבל שכר בגין יום זה.

תשלום שכר בגין יום השבתון לעובד שנדרש להתייצב לעבודה:

החוק שותק לגבי שכרם של העובדים שעובדים בפועל ביום הבחירות.

יום הבחירות (או יום השבתון ככלל) אינו נמנה תחת ימי "המנוחה השבועית" הקבועים בחקיקה השונה ומשכך הפסיקה בנושא אינה אחידה באשר לגובה התגמול.

עם זאת, השתרש במשק הנוהג לפיו עובד המועסק ביום הבחירות לכנסת זכאי לשכר של 200%, קרי שווי יום העבודה הרגיל ושווי יום השבתון לו היה זכאי העובד.

נוהג זה הוא תוצאה של הפרשנות שהעניקו בתי הדין האזוריים למונח שבתון ובהתאמה – המלצה מצד ארגוני המעסיקים לשלם 200% ביום בחירות.

ככל שקיים נוהג שונה לתשלום בחברתכם בימי בחירות קודמים, נמליץ להמשיך ולנהוג כפי שנהגתם בעבר. כמו כן, מעסיק שחל עליו הסכם קיבוצי או צו הרחבה המסדיר את הנושא באופן פרטני יידרש כמובן לפעול לפיו.

הדין ביחס לעובדים המבקשים לעבוד ביום הבחירות:

באשר לעובדים שעבדו מבחירה, אנו מצטרפים לעמדה הרווחת במשק, לפיה לנוכח העובדה שהעובדים האמורים יכלו לקבל את שכרם המלא גם ללא עבודה בפועל, הם זכאים לתגמול שהינו מעבר לשכר עבודתם הרגיל, בדומה לעובדים אחרים.

נציין כי מעסיק אשר אינו רוצה לחוב בעלויות העסקה נוספות, רשאי, כמובן, לקבוע איסור ברור על עבודה ביום הבחירות.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות למחלקת דיני עבודה בטלפון: 03-6074800; לעו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במייל: yaeldo@gkh-law.com; או לעו"ד עידן פפר במייל: idanf@gkh-law.com

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, נדל"ן, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

להורדת המבזק כקובץ PDF לחץ ניוזלטר דיני עבודה מרץ 2019

יעל דולב

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard

עידן פפר

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard