פרסומים

מבזק דיני עבודה | נובמבר 2019

הנדון: יחסי עבודה בשעת חירום

בעקבות המצב הביטחוני המיוחד שהוכרז במהלך חודש נובמבר 2019, הוציא פיקוד העורף הנחייה לפיה מקומות עבודה שאינם חיוניים, לא יפעלו ממרכז הנגב ועד גוש דן. הנחייה זו עודכנה בהתאם להתקדמות האירועים בסבב הלחימה.

בשל הנחיית פיקוד העורף, מרבית מקומות העבודה מגוש דן ועד הדרום נותרו סגורים.

נכון להיום, המקור המסדיר את תשלום השכר לעובדים הוא תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), תשע"ט-2019, שתחולתן עד סוף דצמבר 2019, וכן ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים הכלכליים למדינת ישראל וחל על העובדים בשירות המדינה וכן על מעסיקים הכפופים לארגוני המעסיקים שהם חלק מנשיאות הארגונים העסקיים.

תשלום שכר לעובדים באזור המיוחד בטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה:

התקנות וההסכם הקיבוצי קובעים מתכונת פיצוי למעסיקים שעובדיהם לא התייצבו לעבודה בשל הוראות פיקוד העורף, בין אם ההוראה מתייחסת למקום העבודה ובין אם ההוראה מתייחסת למוסד החינוכי של ילדו של עובד (עד גיל 14 או ילד בעל צרכים מיוחדים).

הפיצוי הקבוע בתקנות מתייחס לעסקים היושבים באזור המיוחד של עד 40 ק"מ בלבד, ועל המעסיק לשלם לעובד שכר כרגיל, והמעסיק רשאי לבקש פיצוי מרשות המיסים בגין הנזקים שנגרמו להם ובגין שכר העובדים.

תשלום שכר לעובדים מעבר לטווח של 40 ק"מ מרצועת עזה:

בהנחיית פיקוד העורף במצב החירום מחודש נובמבר, ניתנה הוראה שלא לפתוח מקומות עבודה שאינם חיוניים ממרכז הנגב ועד גוש דן, הגם שמיקומם מעבר לטווח ה-40 ק"מ מרצועת עזה.

נציין כי הנחייה זו שונתה במהלך היום, ונקבע כי ככל שיש מרחב מוגן – ניתן לפתוח את מקום העבודה כרגיל.

ביחס למקומות עבודה שמחוץ לטווח של 40 ק"מ, נכון לכתיבת שורות אלו אין כל חוק או הוראה המסדירים את התשלום לעובדים, והמצב הבטחוני שבו ניתנה הוראה שלא להגיע למקומות העבודה בטווח זה – הינו חריג.

תוצאת הדברים היא כי נכון להיום, ההיעדרות ביום הלחימה בטווח שמעבר ל- 40 ק"מ, הגם שנעשתה בשל הנחיות פיקוד העורף, היא על חשבון העובד ולא על חשבון המעסיק.

עם זאת, בעקבות סבבי לחימה קודמים נחתמו הסכמים קיבוציים אשר הסדירו את זכויות העובדים ביחס לסבבים אלו, וככל שהדבר ייעשה בנוגע לסבב הלחימה שהתרחש באמצע חודש נובמבר, נעדכן את לקוחותינו.

האמור לעיל מתייחס למעסיקים פרטיים בלבד. על עובדים המועסקים במפעלים אשר הוגדרו כמפעלים המספקים שירותים חיוניים חלות הוראות נפרדות, של פיקוד העורף.

כולנו תקווה כי השקט ישרור במדינתנו מכאן ואילך.

 

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות למחלקת דיני עבודה בטלפון: 03-6074800

 לעו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במייל: yaeldo@gkh-law.com ; לעו"ד גיא גרשון במייל: guyge@gkh-law.com או לעו"ד עידן פפר במייל: idanf@gkh-law.com

 
משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

 

יעל דולב

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard

גיא גרשון

טלפון +972-3-6074518
אימייל

Download vCard

עידן פפר

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard