פרסומים

מבזק לקוחות בנושא הפרשות פנסיוניות לעובדים | דצמבר 2015

במסגרת הרפורמות בתחום הפנסיוני, להלן עדכון אודות השינויים בהוראות הדין הנוגעות לחובות מעסיקים בנוגע להפרשות הפנסיוניות עבור עובדיהם:

PDF Icon

דצמבר 2015

אהוד (אודי) אלפסי

טלפון +972-3-6074510
אימייל

Download vCard

יצחק אברהם

טלפון 972-3-6074575
אימייל

Download vCard