פרסומים

מבזק לקוחות | בנקאות , ביטוח ופיננסיים | אוגוסט 2018

עת"מ 54496-01-18 אמטק ניהול תיקי השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל

ביום 25 ביולי 2018, התפרסם פסק דינה של השופטת רות רונן בעניינה של חברת אמטק ניהול תיקי השקעות בע"מ, חברה פרטית המספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ השקעות מסוג "שירות איתותים". במסגרת העתירה טענה העותרת כי הכלל הקבוע בסעיף 29 להוראת רשות ניירות ערך, "הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים", פוגע בחופש העיסוק שלה מאחר שאוסר על קיום כל קשר בין העותרת למי מלקחותיה. בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי שהפגיעה הנטענת בחופש העיסוק של העותרת, ככל שקיימת, היא פגיעה מידתית שנועדה לתכלית ראויה.

כללי

  1. אמטק ניהול תיקי השקעות בע"מ (להלן: "אמטק" או "העותרת") היא חברה פרטית המספקת ללקוחותיה שירות של ייעוץ השקעות המכונה "שירות איתותים". הלקוחות המנויים על שירותיה מקבלים ממנה המלצות לבצע עסקת השקעה בניירות ערך באמצעות הודעות במדיה הדיגיטלית (לדוגמא, באמצעות מסרון או דוא"ל). האיתותים נשלחים באופן אחיד למספר רב של לקוחות בו-זמנית, וזאת על בסיס בחינת נייר הערך עצמו, מחירו ומצב השוק. המלצות ההשקעה אינן מותאמות באופן אישי ללקוח מסוים, להעדפותיו, לצרכיו או לנכסים העומדים לרשותו. הקשר בין החברה לבין הלקוחות הוא ככלל חד-צדדי, בלא שנדרשת אינטראקציה בין היועץ ללקוח מלבד האיתות עצמו.
  2. באוגוסט 2016, פרסמה הרשות לניירות ערך (להלן: "הרשות") "הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים" (להלן: "ההוראה"). ההוראה כוללת פרק המוקדש להסדרת תחום שירות האיתותים. במרכז העתירה, עומדת טענת העותרת לפיה יש לפסול את סעיף 29 להוראה (להלן: סעיף 29" או "הכלל"), האוסר על קיום כל קשר ישיר בין העותרת למי מלקוחותיה, בשל העובדה שכלל זה פוגע בחופש העיסוק שלה, מאחר ששולל מעותרת את יכולתה לגייס לקוחות באמצעי שיווק סטנדרטיים (כמו שיווק טלפוני), לקיים עימם משא ומתן על תנאי השירות ולהשיב לפניותיהם האישיות.

המסגרת הנורמטיבית

  1. חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן: "חוק הייעוץ"), קובע שורה של הוראות החלות על מי שבקש לתת שירותי ייעוץ השקעות ובראשן חובת רישוי על המבקש לעסוק בכך. בין הצדדים אין מחלוקת כי שירות איתותים כלול בהגדרת "ייעוץ השקעות" על פי החוק ולכן החוק חל עליו.
  2. סעיף 12 לחוק הייעוץ מחייב את מי שנותן שירותי ייעוץ השקעות להתאים עד כמה שניתן את הייעוץ למאפייניו ולצרכיו של הלקוח הספציפי המקבל את השירות. ואולם, ככל שהדבר נוגע לשירות איתותים, המהווה שירות של ייעוץ השקעות, לא נעשית התאמה של השירות לצרכים, למטרות ולמצב הכספי של הלקוח המסוים, שכן מדובר בשירות כללי. כך שההוראה, נועדה, בין היתר, על מנת להתאים את הוראות חוק הייעוץ למצבים בהם ניתן שירות הייעוץ באמצעים טכנולוגיים, לרבות, באמצעות שירות איתותים, שאלמלא ההוראה, לא היה עומד בתנאיי סעיף 12 לחוק הייעוץ.

דיון והחלטה

  1. בית המשפט ציין כי מדובר בהחלטה הנמצאת בתחום המומחיות המיוחד של הרשות, וכי הכלל מצוי בליבת הפעילות שלה. לדעתו, מה שהנחה את הרשות בהחלטתה הם שיקולים מקצועיים שנועדו להבטיח את השמירה על ציבור לקוחותיהם של ספקי שירותי ייעוץ.
  2. בית המשפט ציין כי מחומר הראיות עולה כי ההליך שקדם להחלטת הרשות, היה הליך רציני, מקיף ויסודי שלקח בחשבון את מכלול השיקולים ואיזן בניהם. לצורך גיבוש טיוטת ההוראה, נועצה הרשות עם גורמים מקצועיים בתחום בארץ ובעולם ואף פרסמה טיוטה להוראה על מנת שהציבור יוכל להעיר הערות ביחס אליה.
  3. ביחס לפגיעה בחופש העיסוק, כזכות יסוד, ציין בית המשפט כי אין מדובר בזכות מוחלטת וכי ההגנה עליה תעשה בהתאם לנסיבות המקרה ועוצמת הפגיעה בזכות. בית המשפט קבע כי לעניין עוצמת הפגיעה בזכות, הרשות לא אסרה על מתן שירות איתותים אלא רק התנתה אותו ולכן מלכתחילה הפגיעה מצומצמת מאשר יכולה הייתה להיות.
  4. בית המשפט בחן האם הכלל עומד במבחני המידתיות, ולאחר שקבע כי הכלל אכן משיג את התכלית הרצויה, כי אין אמצעי שפגיעתו פחותה וכי התועלת מההוראה גוברת על פגיעתה בזכות, קבע כי הפגיעה בעותרת, ככל שקיימת, היא פגיעה מידתית וכי דין העתירה להידחות.

לפסק הדין המלא לחץ כאן

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות בטלפון 03-6074510 או בדוא"ל לעו"ד עופר חנוך, ראש מחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים (Ofer@gkh-law.com) ועו"ד דקלה פלג, שותפה במחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים (Diklap@gkh-law.com).

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

 

עופר חנוך

טלפון +972-3-6074511
אימייל

Download vCard

דקלה פלג

טלפון +972-3-6074584
אימייל

Download vCard