פרסומים

חוזר לקוחות - דיני עבודה | מרץ 2016

הקץ לאי הבהירות ביחס לתיקון 12 לחוק קופות הגמל

1. כפי שעדכנו אתכם בעבר בחוזר לקוחות של משרדנו, באוגוסט 2015 נחקק תיקון 12 לחוק קופות הגמל[¹], שקבע כי החל מפברואר 2016, מעסיק אינו רשאי לקבוע שיעורי הפקדות שונים, התלויים במוצרים פנסיונים שונים (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ועוד), וככל שקיימת התניה שכזו, זכאי העובד לשיעור ההפקדה הגבוה.

2. לנוכח חוסר הבהירות ששרר במשק כתוצאה מתיקון זה, והעלות הגבוהה שהוטלה על המעסיקים, התגבשה אצל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם נשיאות הארגונים העסקיים, ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, חברי כנסת שונים, ואגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הסכמה שנועדה להבהיר את תיקון 12 לחוק קופות הגמל כמפורט להלן.

3. הסכמה זו הביאה ביום 23 בפברואר 2016, לחתימת הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק, בו נקבעו שיעורי הפקדה אחידים ללא תלות במוצר הפנסיוני, כדלקמן:

א. החל מיום 1 ביולי 2016: יעלה שיעור תגמולי עובד ל: 5.75% משכרו, ושיעור תגמולי מעסיק ל-6.25% משכר העובד.

ב. החל מיום 1 בינואר 2017: יעלה שיעור תגמולי עובד ל: 6% משכרו, ושיעור תגמולי מעסיק ל-6.5% משכר העובד.

4. ההסכם קובע עוד כי תגמולי המעסיק, ככל שהעובד בוחר ביטוח מנהלים, יכללו בתוכם גם כיסוי אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכר העובד.

עובד הבוחר ביטוח מנהלים, הכולל הפרשות לתגמולים ולאובדן כושר עבודה, יהיה זכאי לכל הפחות להפרשה כאמור לעיל (קרי 6.25% או 6.5% בהתאמה), ובתנאי שחלק תגמולי המעסיק מתוך ההפרשה הכוללת לא יפחתו מ-5%.

במידה שעלות פוליסת אכ"ע תעלה על 1.25% (עד ליום 1.1.2017) או על 1.5% (מיום 1.1.2017) משכר העובד (כך שחלק המעסיק עולה על 6.25% או 6.5% בהתאמה), המעסיק יממן את העלויות העודפות לצורך רכישת פוליסת אכ"ע, וזאת עד לתקרה של 2.5% (משכר העובד) כך שעלות התגמולים ואכ"ע ביחד – עד 7.5% משכר העובד.

5. הפרשות לפיצויי פיטורים: לגבי עובדים חדשים על המעסיק להפריש לפחות 6% משכר העובד לפיצויים, אולם ככל שעובד חדש המגיע עם פוליסה קיימת בה ההפרשה גבוהה יותר – על המעסיק להמשיך להפריש לפי הסכום הגבוה.

6. שינוי חשוב נוסף העולה מההסכם הקיבוצי, הוא ביטול תקרת השכר שבצו ההרחבה שעמדה על השכר הממוצע במשק, ובהתאם להסכם ההפרשות הינן בגין כל השכר הקובע (ללא תקרת שכר).

7. בשלב זה ההסכם הקיבוצי טרם נכנס לתוקף, והוא ייכנס לתוקף רק לאחר הרחבתו בצו הרחבה על ידי שר הכלכלה לגבי כלל העובדים במשק (בהתאם לתאריכים דלעיל או כפי שייקבע בצו).

לתשומת הלב, שבמקביל לצו הרחבה פנו הצדדים לשר הכלכלה על מנת שיתקן בהתאם גם את האישור הכללי לגבי הפקדות במקום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים.

8. בהתאמה, פורסם לאחרונה תזכיר לתיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), המציע להתאים את תיקון 12 לחוק קופות הגמל להסכם הקיבוצי באופן שלהלן:

א. אם נקבע בדין או בהסכם ששיעור תגמולי המעסיק לביטוח מנהלים (או קופת גמל לחיסכון) כולל תשלום אכ"ע[²] וששיעור תגמולי המעסיק לסוג מוצר פנסיוני אחר נמוך יותר, הדבר לא יהווה הפרה של תיקון 12 לחוק קופות הגמל, בתנאי שהעובד יהיה זכאי לתגמולי מעסיק בשיעור שלא יפחת מהשיעורים המפורטים בסעיף 3 לעיל.

ב. ככל שיאושר, התיקון יכנס לתוקף באופן רטרואקטיבי מיום כניסתו לתוקף של תיקון 12.

9. לנוכח השינויים וחוסר הבהירות ביחס לתיקון 12 והתיקונים העתידיים הצפויים, המלצתנו בשלב זה להמתין עד להשלמת ההליכים לעיל לפני נקיטת צעדים לתיקון ההפרשות הפנסיוניות לעובדים והסכמי העבודה בנושא.

_______________

[¹] חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005.
[²]  בשיעור הדרוש להבטחת 75% משכרו של העובד לפחות או בשיעור של 2.5% משכרו של העובד, לפי הנמוך.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה בטלפון: 03-6074800 או במייל: yaeldo@gkh-law.com; או לעו"ד יצחק אברהם, בטלפון: 03-6074510 או במייל: itzchaka@gkh-law.com

לקריאה ולהורדת המבזק בגרסת PDF:

 PDF Icon 

 

 

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה כ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.
מרץ 2016

יעל דולב

טלפון +972-3-6074800
אימייל

Download vCard

יצחק אברהם

טלפון 972-3-6074575
אימייל

Download vCard