פרסומים

מבזק מיסים | ינואר 2021

פסיקה חדשה – הכרה בניכוי מס תשומות

בגין השכרת שטחים לטובת חדר אוכל לעובדים

חברות רבות במשק מקצות שטחים ייעודיים ממשרדיהן לחדר האוכל, למטבח, חדרי אחסון אוכל ועוד. בפס"ד אמדוקס ישראל בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף נתניה אשר ניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי, נידונה הסוגייה האם רשאי עוסק (החברה) לנכות את מס התשומות של דמי השכירות,  חשמל, מים, ארנונה ודמי ניהול בגין החלק משטח המשרד המשמש לטובת חדר אוכל לעובדים.

תקנה 15א(ב) לתקנות מע"מ קובעת ככלל, כי מס תשומות שהתחייב בו עוסק על תשומה בשל עובדיו, אינו ניתן לניכוי. המונח "תשומה" בְשל עובד מוגדר בתקנה זו כ"נכס או שירות כגון ארוחה, דיור, מתנה או בידור, המיועדים להנאתם, לתועלתם, לרווחתם או לטובתם של העובד או של בן-משפחתו".

טענת רשויות מע"מ הייתה כי לאור תקנה 15א(ב) לתקנות מע"מ לא ניתן לנכות את מס התשומות בגין דמי השכירות המשולמים לטובת הקצאת חדר אוכל, שטחי המטבח והאחסנה לרבות ההוצאות העקיפות בקשר לשטחים אלו, מכיוון שאלו נכללים בגדר המונח "ארוחה" הקבוע בתקנה 15א(ב) לתקנות מע"מ.

פסיקת בית המשפט:

בית המשפט דחה את עמדת רשויות מע"מ. במסגרת פסק הדין, כבוד השופט בורנשטין, קבע כי אומנם תשומה הקשורה באופן בלעדי לארוחה אשר מספק המעביד לעובדיו, כגון חומרי הגלם, הציוד במטבח, עבודת הבישול והאפייה, השולחנות, הכיסאות, כלי האוכל, רחיצת הכלים, ניקיון השולחנות וניקיון רצפת חדר האוכל – כל אלה הם חלק בלתי נפרד מהשירות המכונה "ארוחה" לצורך תקנה 15א ולפיכך אינם מותרים כתשומה, ואולם, לא כך דינן של תשומות המשולמות בקשר לשטחים המשמשים כחדרי אוכל  לרבות התשומות הנלוות (חשמל מים ארנונה דמי ניהול ועוד).

לעניין זה, אף הדגיש בית המשפט, כי אין הבדל בין מצב בו עובד רוכש את ארוחתו ממקור חיצוני  או מביא את ארוחתו מהבית  או  במקרה בו המעסיק מספק לו את הארוחות במשרדי החברה.

בנוסף, התייחס כבוד השופט בורנשטיין גם לנסיבות בהן מקומות עבודה מעמידים לטובת העובדים פינות ישיבה, פינות הסבה, מזנונים ואף מתחמים נוספים המצויים במקומות העבודה אשר אינם מיועדים לארוחות כגון מנוחה או העשרה ואף חדרי כושר – בית המשפט קבע, כי דמי השכירות וההוצאות הנלוות בגין שטחים אלו אף הם מותרים בניכוי כתשומה.

מניסיון של משרדנו, רשויות מע"מ מזה שנים תוקפות חברות בסוגיה זו ומתנהלים דיוני שומה בנושאים אלו ואף פרסמו את עמדתן במסגרת החלטות מיסוי ו/או הסדרי שומה. עמדה זו נדחתה כאמור בפסיקתו של בית המשפט. אנו מניחים, כי על החלטה זו יוגש ערעור ובית המשפט העליון יידרש להכריע בסוגיה זו.

לאור פסיקה זו, אנו ממליצים לכל חברה לבחון את אופן ניכוי מס התשומות בגין העמדת שטחים לשימוש העובדים, לרבות שטחים המשמשים כחדרי אוכל ו/או נוחות ו/או העשרה.

 

 אנו לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ממשיכים בעבודתנו וזמינים במייל, טלפון, ואף בפגישות פנים אל פנים ככל שהדבר נדרש ומתאפשר, ונעדכן מעת לעת בהתאם להוראות השונות שיצאו.

 

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות למחלקת מיסים במשרדנו, בטלפון: 03-6074514 לעו"ד אורן בירן, ראש מחלקת מיסים ובדוא"ל: oren@gkh-law.com         


משרד גרוס ושות' הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, נדל"ן, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

אורן בירן

טלפון +972-3-6074547
אימייל

Download vCard