פרסומים

מבזק משפט מנהלי ורגולציה | אוגוסט 2019

מבזק: עמותות ומלכ"רים

עמותות ומלכ"רים: תיקון חוק זכויות יוצרים מגביל תביעה ללא הוכחת נזק כנגד מלכ"רים

 

ביום 1 בינואר 2019,  תוקן חוק זכויות יוצרים באופן המצמצם את המקרים בהם ניתן יהיה לתבוע  פיצויים  ללא הוכחת נזק.  במסגרת התיקון נקבע כי לא ניתן יהיה לתבוע עוד פיצוי ללא הוכחת נזק בתביעה נגד מפר שפרסם באינטרנט יצירה אומנותית שכבר פורסמה בעבר באינטרנט, אם התקיימו התנאים הבאים:

  • הפרת הזכות לא הייתה למטרה מסחרית, או שהמפר הוא עמותה, מלכ"ר, חברה לתועלת הציבור, הקדש, אגודה עות'מנית שמחזורה אינו עולה על 1,200,000 ש"ח;
  • הוא חדל מההפרה בתוך זמן סביר לאחר שקיבל הודעה מבעל הזכות בדבר הפרת זכות יוצרים;
  • היצירה לא הועתקה מקטלוג, שמטרתו מכירה של היצירות הכלולות בו או מתן רישיון לשימוש ביצירות הכלולות בו, שהועמד לרשות הציבור ברשת האינטרנט;

כמו כן, ניתן יהיה לתבוע פיצויים ללא הוכחת נזק,  אם המפר הוא מוסד חינוך, ספריה או מוזיאון ובלבד שהשימוש ביצירה נעשה במסגרת פעילותם הרגילה, לשם מימוש מטרותיהם ולא למטרה מסחרית.

התיקון אינו מונע הגשת תביעה במסגרתה יוכח נזק קונקרטי.

לחוק זכויות יוצרים לחץ כאן.

לפרטים ניתן לפנות למחלקת רגולציה ומשפט מנהלי במשרדנו, עו"ד ירון הרמן yaron@gkh-law.com

 

משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

ירון הרמן

טלפון 03-6074464
אימייל

Download vCard