פרסומים

מבזק קניין רוחני ופרטיות | יולי 2020

עמדת הרשות להגנת הפרטיות לעניין העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל

הרשות להגנת הפרטיות פרסמה היום מספר גילויי דעת המחדדים את עמדתה באשר להעברות מידע אישי מחוץ לגבולות ישראל, בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 (להלן – "התקנות"):

  1. רקע כללי: התקנות קובעות מגבלות ביחס להעברת מידע אישי ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה. התקנות מאפשרות העברת מידע כאמור ככל שדין המדינה שאליה מועבר המידע, מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי. עם זאת, התקנות מאפשרות להעביר מידע אישי ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה גם למדינה שאינה מבטיחה את אותה רמת הגנה הקבועה בדין בישראל אם מתקיימים חריגים מסוימים, למשל אם האדם שעליו המידע הסכים להעברה. יודגש כי בכל מקרה, בין אם מדובר בהעברת מידע למדינה שמבטיחה את אותה רמת הגנה על פרטיות כמו בדין הישראלי ובין אם מדובר בהעברת מידע מכוח החריגים הקבועים בתקנות, יש לקבל התחייבות בכתב של מקבל המידע, כי מקבל המידע נוקט אמצעים מספיקים להבטחת פרטיותם של מי שהמידע עליהם, וכי הוא מבטיח שהמידע לא יועבר לכל אדם זולתו, בין באותה מדינה ובין במדינה אחרת.
  2. לעניין השאלה האם העברת מידע על לקוחות ישראלים של חברה ישראלית לרשות לניירות ערך האמריקנית, כנדרש בחוק האמריקני, עומדת בדרישות חוק הגנת הפרטיות, עמדת הרשות היא כי:

א. ניתן להתבסס על סעיף סודיות הנחתם במסגרת הסכם התקשרות עם לקוח הכולל וויתור על סודיות לעניין העברת המידע לרשות ניירות ערך האמריקאית, כהסכמה הנדרשת בתקנות להעברת מידע לגביו מחוץ לישראל.

ב. כמו-כן, הבהירה הרשות כי חובה חוקית המחייבת את רשות ניירות ערך האמריקאית לשמירה על סודיות המידע המועבר אליה, מהווה תחליף לדרישת התקנות כי מקבל המידע יחתום על כתב התחייבות לפיו מקבל המידע נוקט אמצעים מספיקים להבטחת פרטיותם של מי שהמידע עליהם, וכי הוא מבטיח שהמידע לא יועבר לכל אדם זולתו, בין באותה מדינה ובין במדינה אחרת.

  1. הרשות להגנת הפרטיות הבהירה שדין האיחוד האירופי "מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי". ולפיכך, לעמדת הרשות אין מניעה להעביר מישראל מידע אל חברות האיחוד האירופי, ואל מדינות שיחדלו להיות חברות באיחוד, אולם ימשיכו להחיל ולקיים בפועל את הוראות הדין האירופי לעניין הגנה על מידע אישי, גם לאחר פרישתן מהאיחוד.
  2. הרשות להגנת הפרטיות עוד הבהירה כי ניתן יהיה להמשיך ולהעביר מידע אישי מישראל אל הממלכה המאוחדת של בריטניה הגדולה וצפון אירלנד, גם לאחר פרישתן מן האיחוד האירופי, וזאת מאחר והממלכה המאוחדת של בריטניה חתומה על אמנה מס' 108 של מועצת אירופה (האמנה האירופית להגנת הפרט בקשר לעיבוד אוטומטי של מידע רגיש).

 

לפרטים נוספים בעניין זה ובנושאי הגנה על פרטיות וניהול מאגרי מידע, הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד אלה טבת, שותפה, ראש מחלקת קניין רוחני ופרטיות, בטלפון 03-6074588 או בדוא”ל ellat@gkh-law.com.

אנו לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ממשיכים בעבודתנו וזמינים במייל, בטלפון, ואף בפגישות פנים אל פנים ככל שהדבר נדרש ומתאפשר.

בברכת בריאות איתנה


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, נדל"ן, ליטיגציה, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

אלה טבת

טלפון +972-3-6074541
אימייל

Download vCard

ניר כץ

טלפון +972-3-6074434
אימייל

Download vCard

רועי לאור

טלפון +972-3-6074853
אימייל

Download vCard

אנה ויזנפלד

טלפון +972-3-6074817
אימייל

Download vCard

ספיר פוניה

טלפון +972-3-6074592
אימייל

Download vCard