פרסומים

מבזק קניין רוחני ופרטיות | מאי 2020

הבהרות חשובות בנוגע לאיסוף מידע אישי כחלק ממהלכי החזרה לתנאי שגרה

בהמשך לעדכון הלקוחות שיצא ביום ראשון 10.05.20, הרשות להגנת הפרטיות הוציאה הבהרה בנוגע להיבטי הפרטיות של אופן יישום חובת התשאול הקבועה בתקנות שעת חירום: (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף -2020 (להלן – "התקנות") על ידי מעסיקים ובעלי עסקים.

להלן תמצית ההבהרה:

  1. בהיעדר מקור סמכות חוקית אחר לכך, חל איסור על איסוף ושמירת מידע אישי על אודות לקוחות וספקים, לרבות לצורך מילוי חובת תשאול הנכנסים למקום. עסקים וארגונים שכבר החלו לאסוף ולשמור מידע כאמור, נדרשים להיערך להפסיק את הפרקטיקה הזו בהקדם.
  2. המעסיק רשאי לבקש הסכמה של עובדיו להשיב על התשאול באמצעות מערכת מקוונת, ככל שהדבר חיוני לצורך ביצוע התשאול, בכפוף לשמירת מידע זה לזמן הקצר ביותר החיוני למניעת כניסת עובדים אשר ענו בחיוב על שאלות התשאול. בכל מקרה, לא ישמר המידע מעבר לשעות ספורות. בנוסף, למעסיק לא תהיה כל גישה למידע, והוא לא יעשה בו כל שימוש אחר.

מההבהרה לעיל נראה כי הרשות להגנת הפרטיות נוקטת בגישה לפיה מטרת התשאול הינה רק לבדוק את הנכנסים בשערי הארגון ולמנוע את כניסתם של חלק מסוים מהם הנתפסים כבעלי פוטנציאל לסכן אחרים, וזאת במטרה למנוע את התפשטות המגיפה, וכי התשאול לא נועד על מנת ליצור מאגר מידע שיאפשר התחקות אחר הנכנסים בשערי הארגון. ומשכך נראה כי עמדת הרשות היא כי: (א) אין לבצע תיעוד של תשאול הלקוחות והספקים שנכנסים למקום העבודה ביחס למצבם הרפואי כנדרש בתקנות; וכן (ב) ביחס לתיעוד תשאול עובדים – ככל שמבוצע תיעוד כאמור יש למחוק את המידע שעות ספורות לאחר איסוף המידע. בנוסף, כאשר ארגון נדרש לבצע את התשאול באמצעות מערכת מקוונת יש לקבל גם את הסכמתם של העובדים לתיעוד זה.

אנו לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ממשיכים בעבודתנו וזמינים במייל, בטלפון, ואף בפגישות פנים אל פנים ככל שהדבר נדרש ומתאפשר.

 

לפרטים נוספים בעניין זה ובנושאי הגנה על פרטיות וניהול מאגרי מידע, הנכם מוזמנים לפנות לעו"ד אלה טבת, שותפה, ראש מחלקת קניין רוחני ופרטיות, בטלפון 03-6074588 או בדוא”ל ellat@gkh-law.com.

בברכת בריאות איתנה


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, נדל"ן, הגבלים עסקיים, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
מידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות' וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

אלה טבת

טלפון +972-3-6074541
אימייל

Download vCard