פרסומים

מבזק בנקאות | ינואר 2020

פעילות הפיקוח על הבנקים לצמצום סיכוני התנהגות בפעילות בחדרי עסקאות לאור הקוד הגלובלי לפעילות בשוק המט"ח

לקוחות וידידים נכבדים,

 • רקע: במהלך השנתיים האחרונות ביצע הפיקוח על הבנקים סקירה מערכתית של התנהלות בבנקים ישראליים כאשר מטרתה הייתה אבחון חולשות בכללי ההתנהגות בחדרי העסקאות של הבנקים, אופן אכיפתם וניטורם.

הסקירה בוצעה אל מול עקרונות עדכניים שנקבעו בתקן בינלאומי אשר נקרא הקוד הגלובלי לפעילות בשוק המט"ח (FX GLOBAL CODE), אשר בו קבועים עקרונות וכללים להתנהלות תקינה ואתית של סוחרים (דילרים) בחדרי עסקאות כלפי לקוחות וגורמים אחרים, ולמרות הגדרתו כוולונטרי ולא כתקן מחייב, הוא הפך לסטנדרט עולמי מקובל.

 • ממצאי הסקירה: הסקירה העלתה כי ישנו מקום לשיפור ההתנהלות בעיקר בתחום ההוגנות והשקיפות ללקוחות בזמן ביצוע עסקאות, בניהול התקשורת בין הסוחרים ללקוחות ולגורמים אחרים ובאופן שבו מתבצע הניטור והפיקוח על אותה התקשורת.

לעניין כללי התנהגות הסקירה העלתה כי נדרש מהבנקים בישראל לעבות ולהרחיב את הכללים לגבי ההתנהגות המצופה מסוחרים מול לקוחות בחדרי העסקאות. כדוגמא לנושאים בהם היעדר כללים עלול לגרום נזק ללקוחות או לבנק הובאה עובדת היחשפותם של הסוחרים למידע מוקדם בחדרי העסקאות (כגון רכישות מט"ח בהיקפים גדולים, אשר בכוחן להשפיע על שערי החליפין), אשר עלולה להוביל את הסוחרים לניצול המידע לטובת הבנק ולטובתם על חשבון הלקוחות.

לעניין ניטור ערוצי תקשורת העלתה הסקירה את הדברים הבאים:

   • בארה"ב ובאירופה ישנה כיום חקיקה המחייבת את חדרי העסקאות לנהל תקשורת מול לקוחותיהם אך ורק באמצעים מנוטרים. לעומת זאת, בבנקים בישראל לא כל ערוצי התקשורת של הסוחרים מול הלקוחות, מנוטרים.
   • בעולם הפיננסי בשנים האחרונות פועלות מערכות ניטור ממוחשבות אשר מגבירות באופן ניכר את אפקטיביות הניטור של ערוצי התקשורת ואת האפשרות לאיתור דפוסי פעילות חריגים. בארץ, בפועל הניטור המתבצע נעשה עדיין באמצעים לא מתוחכמים ובאמצעות מדגמים קטנים יחסית, כך שאינו אפקטיבי דיו.
 • הדרישות שהועלו בעקבות הסקירה: הפיקוח על הבנקים דרש מהמערכת הבנקאית ללמוד את כללי הקוד ולמפות את הפערים בין כללי הקוד לבין המצב בפועל. בהתבסס על התוצאות יוכלו הבנקים להעריך טוב יותר את הסיכונים הקיימים ולקבל החלטות מושכלות לגבי יישום אותם עקרונות אשר רלבנטיים לפעילותם ולחיזוק הבקרה על הפעילות.
 • בביקורות משלימות שבוצעו ע"י בנק ישראל עלו ליקויים שונים, אשר בעקבותן נדרשו הבנקים הנבדקים, לפי העניין, להסדיר כללי התנהגות מפורטים לסוחרים לרבות הכללת דוגמאות של עשה ואל תעשה. עוד נדרשו בנקים לשפר את הניטור אחר התנהגות הסוחרים באמצעי התקשורת השונים, דוגמת שילובן של מערכות טכנולוגיות מתקדמות, קביעת מדגמי האזנות הולמים ועוד.
 • אנו סבורים כי לאחר השלמת הסקר יצטרך כל בנק לבחון, לאור הפערים שיימצאו, את הסיכונים הקיימים וליישם את עקרונות הקוד הרלוונטיים בנושאים אלה, הן במסמכים מול הלקוחות והן בבקרות על פעילות זו.
 • נזכיר כי לאחרונה פרסם בנק ישראל תרגום של הקוד הגלובלי שאותו ניתן למצוא בקישור הבא.

משרדנו מתמחה בתחום הרגולציה החלה על הבנקים, לרבות בקשר עם פעילות בחדרי עסקאות בתחום המט"ח וכן בקשר עם אימוץ נהלים ותכניות אכיפה בתחומים אלו.

לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים לפנות בטלפון 03-6074510 או בדוא”ל לעו”ד יגאל בנימיני, (Yigalb@gkh-law.com) או לעו”ד דקלה פלג, שותפים במחלקת בנקאות, ביטוח ופיננסיים (Diklap@gkh-law.com).


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-170 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, נדל"ן, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.
המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג, שנהב ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

יגאל בנימיני

טלפון +972-3-6074489
אימייל

Download vCard

דקלה פלג

טלפון +972-3-6074584
אימייל

Download vCard