GKH בחדשות

עו"ד רועי רייס במאמר דעה הדן במגבלות של חוק הריכוזיות והרגולציה בתחום | TheMarker 9/11/2015

עו"ד רועי רייס בוחן את היתרונות של חוק הריכוזיות ואת מגבלותיו, כולל דיון בתפקידה של הוועדה לצמצום הריכוזיות וברגולציה הקיימת בתחום.

לקריאת הטור המלא באתר TheMarker

TheMarker9.11.2015

רועי רייס

טלפון +972-3-6074407
אימייל

Download vCard