עסקאות

צו על תנאי נגד המדינה בבג"ץ "נוהל הזדהות" | פברואר 2020

צו על תנאי נגד המדינה בבג"ץ "נוהל הזדהות" | פברואר 2020

עו"ד שי ארז ייצג את לשכת עורכי הדין בבג"ץ, בבקשה להצטרף כידיד בית המשפט ובהעלאת עמדה מטעמה בעתירות לבג"ץ נגד "נוהל הזדהות" – בדבר סמכות המשטרה לעכב אדם ולדרוש ממנו להזדהות בפניה, ללא עילה סבירה. בעקבות הדיון, בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד המדינה.

קישור להחלטה 

2020

שי ארז

טלפון +972-3-6074580
אימייל

Download vCard