עסקאות

רבוע כחול נדל"ן בע"מ | אפריל 2020

לקוחתנו חברת רבוע כחול נדל״ן בע"מ גייסה אגרות חוב מהציבור בהיקף של 300 מיליון ש״ח.
מדובר בהרחבת סדרה שמשועבדת בנכסי נדל"ן מניבים בעיקר נכסים המושכרים לסופרמרקטים וכוללת גם שעבוד נכסים חדשים.

השותפים עו"ד עופר חנוך, ראש מחלקת בנקאות במשרדנו, ועו"ד רועי רייס, בשיתוף עוה"ד ספיר זינגר ורוני ברקת ייצגו את החברה בתהליך הגיוס.

אפריל 2020

עופר חנוך

טלפון +972-3-6074511
אימייל

Download vCard

רועי רייס

טלפון +972-3-6074407
אימייל

Download vCard

ספיר זינגר

טלפון +972-3-6074510
אימייל

Download vCard

רוני ברקת

טלפון +972-3-6074510
אימייל

Download vCard