תחומי התמחות

משפט מנהלי ורגולציה

תחום המשפט המנהלי הינו אחד התחומים החשובים ביותר להתנהלות עסקית, מוסדית וציבורית במדינת ישראל. בכל מקום בו נדרש אישור, רישיון, החלטה, פיקוח או ממשק עם רשות ממשלתית או ציבורית, מדובר ביישום משפט מנהלי.

במיוחד בכל הנוגע לתחומי תשתיות, תקשורת, מכרזים, ארגונים ללא כוונות רווח, מוסדות חינוך על כל גווניהם, מוסדות בריאות, תחבורה ועוד. הסתעפויות רגולטוריות, במקביל לדינמיות השינויים במשפט המנהלי, ברגולציה ובדיני המכרזים, הופכות את פועלו של איש העסקים המקומי למאתגר במיוחד, ולכזה הדורש ליווי שוטף ועמוק מצד עורכי דין מנוסים, המתמחים בתחום המשפט המנהלי והרגולציה.

משרדנו מצוי בחזית העשייה בתחום המנהלי והרגולציה, מופיע ומלווה הליכי חקיקה בהשתתפות ישיבות בוועדות שונות בכנסת (כספים, חוקה חוק ומשפט, כלכלה, ביקורת המדינה ועוד), מייצג מול רשויות מרכזיות (רשות החברות הממשלתיות, רשות תאגידים, רשות לאיסור הלבנת הון, משרד המשפטים, וועדת הבחירות המרכזית, מבקר המדינה, רשויות מקומיות, משרד הבריאות, משרד התקשורת, רשות משפט וטכנולוגיה (רמו"ט) ועוד) ומייצג עשרות גופים מרכזיים ומובילים בתחומים רבים, לרבות את מדינת ישראל עצמה. למשרדנו התמחות ייחודית בנושאי תקשורת (טלקום), מחשבים והגנת הפרטיות, רגולציה של רואי חשבון ומבקרים פנימיים ובנושא דיני מלכ"רים ועמותות. בנוסף, מלווה המשרד גופים המבוקרים על ידי משרד מבקר המדינה, וכן אישי ציבור המעוניינים בייעוץ וליווי צמוד בנושאים הקשורים למשפט הציבורי, לרבות כללי ניגוד עניינים.

לרגולציה החלה על גוף יש השלכה ישירה על פעילותו השוטפת. טיפול נכון ויעיל בנושאים אלו יכול לסייע רבות בהצלחת פעילות הגוף והשגת יעדיו. מחלקת המשפט המנהלי והרגולציה של המשרד מתמחה בייצוג לקוחות ישראליים ובינלאומיים בעניינים מנהליים שונים לאורך השנים, במטרה לעמוד בדרישות הרגולציה ההולכת וגוברת בסקטור הציבורי. המחלקה בעלת ניסיון בייצוג בפני רשויות ממשלה וגופים אחרים הכפופים למשפט המנהלי, לרבות גופים דו מהותיים כמו חברות תשתיות ושירותים חיוניים, וכן בערכאות שיפוטיות הדנות בסכסוכים מתחום המשפט המינהלי. עורכי הדין של המחלקה משתתפים גם בדיונים רשמיים בוועדות הכנסת.

צוות המחלקה עתיר ניסיון והצלחות מוכחות בתחום המנהלי, לרבות העומד בראש המחלקה – שותף בכיר ותיק ומנוסה, יוצא הפרקליטות הצבאית, אשר מייצג עשרות עמותות וגופים, הנדרשים לטיפול במשפט מנהלי באופן שוטף. מומחי המשפט המנהלי והרגולציה שלנו מספקים ללקוחותיהם ייעוץ משפטי בכל הקשור להתנהלות אותם גופים בין אם באופן שוטף או פרויקטאלי בנושאי: משפט חוקתי, משפט מנהלי ורגולציה, מכרזים, רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפלי.

המשרד טיפל בכמה מן המכרזים הגדולים והמשמעותיים בישראל בשנים האחרונות (בפרט מכרזים מתחומי התשתיות) וכן בעתירות מנהליות רבות, אולם מרביתם אינם ניתנים לגילוי בשל נגיעתם לעניינים חסויים של לקוחות שלא פורסמו ברבים.