תחומי התמחות

משפט מנהלי ורגולציה

תחום המשפט המנהלי

שלטון מקומי ורשויות מקומיות מסדיר את ההתנהלות העסקית, המוסדית והציבורית בתחומים רבים במדינת ישראל. בכל מקום בו נדרש אישור, רישיון או ממשק עם רשות ממשלתית או ציבורית, מדובר ביישום משפט מנהלי.

ייעוץ משפטי מקיף

למשרדנו התמחות ייחודית במתן ייעוץ וייצוג במגוון נושאים הקשורים לתחום השלטון המקומי – ייעוץ משפטי לרשויות מקומיות ולגופים פרטיים, לרבות פעילותן של ועדות, מכרזים, הקצאת קרקע ציבורית, הסכמי פיתוח, הליכי הפקעת מקרקעין ופיצויים, עסקאות מקרקעין ברשויות מקומיות, מוסדות התכנון, אגרות והיטלים, מיסוי עירוני (ארנונה), דיני בחירות בשלטון המקומי ועוד.

ניסיון מקצועי עשיר

למחלקת המשפט המנהלי במשרדנו יתרון מהותי בייצוג רשויות מקומיות מול משרדי הממשלה, בין היתר, משרדי האוצר, המשפטים, הפנים, התחבורה, התקשורת ועוד. זאת, לאור היכרות מעמיקה וקשרי עבודה שוטפים הכוללים ייצוג לקוחות, ייעוץ ועריכת ניירות עמדה בנוגע לקביעת מדיניות ואסטרטגיה. משרדנו מייצג רשויות מקומיות, ארגונים מקצועיים, קבלנים, חברות יזמיות ועוד, בהליכים שונים המתנהלים בפני כלל הערכאות המשפטיות ועורך חוות דעת משפטיות מקיפות בנושאים בתחום המוניציפאלי ועוד.

כמו כן, מצוי משרדנו בחזית העשייה בתחום המנהלי והרגולציה - מופיע ומלווה הליכי חקיקה ומשתתף קבוע בישיבות בוועדות הכנסת השונות (כספים, חוקה חוק ומשפט, פנים והגנת סביבה, כלכלה, ביקורת המדינה ועוד); מייצג מול רשויות מרכזיות (רמ"י, מנהל התכנון, רשות ניירות ערך, מרכז השלטון המקומי, מבקר המדינה, רשויות מקומיות, רשות ההגבלים העסקיים, רשות המיסים, רשות החברות הממשלתיות, רשות התאגידים, וועדת הבחירות המרכזית, רשות משפט וטכנולוגיה (רמו"ט) ועוד.); מייצג עשרות גופים מרכזיים ומובילים בתחומים רבים, לרבות את מדינת ישראל עצמה; משרדנו מלווה גופים המבוקרים על ידי משרד מבקר המדינה, וכן אישי ציבור המעוניינים בייעוץ וליווי צמוד בנושאים הקשורים למשפט הציבורי, לרבות כללי ניגוד עניינים.