תחומי התמחות

שוק ההון

משרד GKH הנו מהמובילים בישראל בתחום שוק ההון ודיני ניירות ערך. לצוות עורכי הדין במחלקה שנים רבות של ניסיון בתחום, כולל ייצוג של חברות מנפיקות וחתמים, בבורסות בארץ וברחבי העולם. המשרד מייצג חברות ישראליות רבות שמניותיהן נסחרות בישראל ובחו״ל. עורכי הדין שלנו מייעצים לחברות מנפיקות עוד משלבים מוקדמים של תהליך הרישום למסחר, כולל הכנת תשקיף ומסמכים אחרים שפרסומם נדרש, ייצוג הלקוחות בפני הרשויות, מתן ייעוץ נלווה בתחום דיני החברות והמס, וכן מספקים שירותים משפטיים שוטפים לחברות ציבוריות, כגון עמידה בחובות הדיווח בהתאם לדיני ניירות ערך ודיני החברות החלים.

מחלקת שוקי הון בינלאומיים מייצגת חברות, בתי השקעות ומוסדות פיננסיים במגוון רחב של עסקאות גיוס הון וחוב, לרבות הנפקות לציבור והצעות מכר, גיוסי הון בהתאם לכלל 144A, הנפקות בהתאם ל- Regulation S הנפקות זכויות בינלאומית, הצעות רכש חליפין, הקמת תוכניות American Depositary Receipt and Global Depositary Receipt programs, רישום למסחר בבורסות זרות, רכישות חוזרות, הנפקות פרטיות, הצעות רכש וכן מיזוגים, רכישות ורא-ארגון של חברות ציבוריות. עורכי הדין במחלקה מייעצים באופן שוטף לחברות נסחרות בדבר חובות הדיווח החלות עליהן ודרישות הרגולציה להן הן כפופות.על החברה. כמו כן, הצוות הנו בעל ניסיון מקיף בייצוג חברות ומשקיעים בגיוסי הון פרטי בישראל ובחו"ל.