תחומי התמחות

מכשירים פיננסיים ונגזרים

מחלקת מימון מובנה ונגזרות של GKH מציעה ייעוץ משפטי בנוגע לעסקאות נגזרות ומוצרים פיננסיים מורכבים. אנו מייעצים למוסדות פיננסיים רבים ובהם בנקים, חברות ביטוח, קרנות פנסיה והשתלמות, מוסדות בנקאיים ובתי השקעות; בנקים ישראליים ובנקים ומוסדות פיננסיים זרים, להם אנו מייעצים בהתאמת מוצרים פיננסיים לשוק המקומי ולרגולציה. הקבוצה, שהינה בעלת אוריינטציה פיננסית ומסחרית, מציעה את מומחיותה ברגולציה המקומית ובהתאמת מכשירים פיננסים מהשוק הבינלאומי לשוק הישראלי ולדין המקומי.