תחומי התמחות

אנרגיה ותשתיות

מחלקת האנרגיה והתשתיות במשרד GKH מעניקה לקהל לקוחות המשרד ידע משפטי נרחב ומקיף בשלל תחומי האנרגיה, ונותנת מענה ותמיכה במגוון הנושאים המשפטיים הכרוכים בליווי פרויקטי אנרגיה ותשתית. הליווי המשפטי ניתן בתחומי הרגולציה המתפתחים תדיר, בשלבי המימון, בהליכים המכרזיים, בהליכי משא ומתן, בשלבי ההקמה ובמערך ההתקשרויות המורכב מול שירותי התשתית וכן מול לקוחות הקצה והספקים.

הידע המשפטי המקיף של מחלקת האנרגיה ב-GKH מאפשר להוציא אל הפועל פרויקטים בעידן הרגולציה המתפתחת. הליווי המשפטי הניתן במשרדנו מסייע ללקוחות לממש באופן המיטבי את האינטרסים המסחריים העומדים ביסוד הפרויקטים, בד בבד עם עמידה בדרישות הרגולטוריות ומתן הגנה משפטית רחבה מפני מגוון חשיפות מסחריות אפשריות.

משרדנו מעניק ייעוץ וייצוג ללקוחות רבים בתחום האנרגיה והתשתיות, הן בשוק המקומי והן בשוק הבינלאומי, מהסקטור הפרטי, הציבורי והמוסדי, וצבר לעצמו מוניטין במתן שירותים משפטיים חדשניים בתחום האנרגיה, לרבות משק הגז הטבעי ומשק החשמל. מחלקת האנרגיה והתשתיות במשרדנו גדלה באופן ניכר, ומצרפת לשורת לקוחותיה לקוחות המבקשים ליהנות מהידע הייחודי שלנו. בין לקוחותינו השונים בתחום האנרגיה ניתן למנות את חברת החשמל מזרח ירושלים, OPC, דליה, בית הזיקוק באשדוד, נייר חדרה, משרד הבריאות, קופת חולים כללית, תנובה, אסם, אנג'ל, שניב, ליקורד, תל-בר, פניציה, כרמל פרנקל, גלעם, התאחדות התעשיינים, קבוצת זוקו שילובים, קרגל, פזקר, פז שמנים ועוד.

משרדנו מלווה תהליכי הסבת מפעלים לצריכת גז טבעי, התחברות למערכות הולכת וחלוקת הגז הטבעי, רכישת גז טבעי ממאגרי הגז הטבעי השונים (מאגר תמר, מאגר לויתן ומאגרי כריש ותנין) וכן רכישת גז טבעי בשוק המשני ממשווקי גז טבעי.

כן מלווה משרדנו את מכלול ההיבטים המשפטיים של משק החשמל, לרבות תכנון, הקמת, רישוי והפעלת תחנות כח פרטיות (תחנות קונבנציונאליות, תחנות קוגנרציה, מתקנים סולאריים, מתקני רוח ומתקני ביוגז), אספקת וחלוקת חשמל לצרכנים, ממשקים עם חברת החשמל לישראל בע"מ, ייצור חשמל באנרגיות מתחדשות, מכלול הממשקים מול רשות החשמל ומשרד האנרגיה ועוד.

למשרד GKH ידע ייחודי וניסיון עשיר בעניינים רגולטוריים שונים ובהתדיינויות מול המדינה, ולא אחת הוא מהווה את הבחירה של הלקוחות כשהם נדרשים להתאחד יחד לפעילות מול רשויות השלטון. בין היתר, מחלקת האנרגיה מלווה הליכי חקיקה, ומייצגת את לקוחותיה בפני הכנסת, הרגולטורים, השרים הרלוונטיים ומנכ"לי משרדי הממשלה.

29.08.2019

ג'נריישן קפיטל | אוגוסט 2019

135 מיליון ש"ח