תחומי התמחות

המגזר החברתי

משרדנו מלווה את פעילות המגזר החברתי מזה שנים ארוכות. בכלל זה אנו מלווים עמותות, חברות לתועלת הציבור וארגונים נוספים הפועלים ללא כוונת רווח. פעילות זו כוללת מוסדות חינוך, עיתונות, מוסדות בריאות, ספורט. כמו כן, התארגנויות למטרות כמו פתוח מקרקעין למטרות קהילה. בנוסף, אנו מלווים ארגונים מקצועיים כמו לשכת רואי חשבון בישראל, אי אי איי ישראל - איגוד מבקרים פנימיים בישראל, ועוד.

במשרדנו צוות ייעודי העוסק בתחום זה שצבר נסיון, ידע ומומחיות רבה.

אנו מספקים לווי משפטי מקיף, הכולל הן טיפול רגולטורי משלב הקמת ארגון ללא כוונת רווח (עמותה או חל"צ), הסדרת פעילותו בשים לב לשיקולי המייסדים ומטרות הקמת הגוף, ודרך הטיפול השוטף בארגונים אלו, על כל היבטיהם כגון דיני עבודה, הסכמי שכירות או רכישת מקרקעין, ניהול העמותה על פי הוראות הדין, לווי מוסדות הגופים וייצוגם בפני רשויות, כולל רשם העמותות, רשויות המס, ובתי משפט, לפי הנדרש. במשרדנו מגוון לקוחות ממגזרים שונים של הציבור, לרבות מוסדות דתיים.

משרדנו מופיע בישיבות הכנסת ומשתתף בהליכי חקיקה הנוגעים לפעילות גופים ללא כוונת רווח, הן בתיקונים לחוק העמותות, לחוק החברות ולדיני המס.

עם לקוחותינו נמנים הן הגופים עצמם וכן נושאי תפקידים בהם, גופים קשורים, עסקים חברתיים המופעלים על ידם או מוחזקים על ידם, נותני שירותים למגזר החברתי כגון רואי חשבון ועוד.

חלק ייחודי בפעילות משרדנו הינו ייצוג תורמים, מייסדים ופילנטרופים בארץ ומחוץ לארץ בפעילותם בישראל. אנו מסייעים להם להגשים את חזונם ומטרותיהם דרך אותם גופים המתאימים ביותר עבורם.