• צו על תנאי נגד המדינה בבג"ץ "נוהל הזדהות" | פברואר 2020

    צו על תנאי נגד המדינה בבג"ץ "נוהל הזדהות" | פברואר 2020 עו"ד דוד פורר ועו"ד שי ארז ייצגו את לשכת עורכי הדין בבג"ץ, בבקשה להצטרף כידיד בית המשפט ובהעלאת עמדה מטעמה בעתירות לבג"ץ נגד "נוהל הזדהות" – בדבר סמכות המשטרה לעכב אדם ולדרוש ממנו להזדהות בפניה, ללא עילה סבירה. בעקבות הדיון, בג"ץ הוציא צו על תנאי נגד המדינה. קישור להחלטה 
  • תקדים משמעותי בתביעות נגזרות | פברואר 2019

    תקדים משמעותי בתביעות נגזרות | פברואר 2019 עוה"ד דוד פורר ושי ארז ייצגו את אאורה השקעות בע"מ בערעור בבית המשפט העליון. בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה לדחות בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת, שהוגשה נגד אאורה השקעות בע"מ ונגד נושאי המשרה שלה. השופטים עמית, סולברג ומינץ קובעים כי דרישת תום הלב היא תנאי סף עצמאי לפי סעיף 198 לחוק החברות, וכי ניגוד עניינים בו מצוי מי שמבקש להתמנות כתובע נגזר מצדיק לבדו את דחיית הבקשה, מבלי להידרש לעילת התביעה עצמה. קישור להחלטה
  • בית המשפט המחוזי דחה בקשה לגילוי מסמכים לצורך תביעה נגזרת | אוקטובר 2018

    בית המשפט המחוזי דחה בקשה לגילוי מסמכים לצורך תביעה נגזרת | אוקטובר 2018 עוה"ד דוד פורר ושי ארז ייצגו את אאורה השקעות בע"מ ואת חברי הדירקטוריון שלה בבקשה למתן גילוי מסמכים לצורך ניהול הליכי תביעה נגזרת. בסיום ההליך שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב, אלטוביה מגן דחה את הבקשה.  
  • LCC_LEADCOM_ July14