• מבזק קניין רוחני ופרטיות | יולי 2020

  עמדת הרשות להגנת הפרטיות לעניין העברת מידע אל מחוץ לגבולות ישראל הרשות להגנת הפרטיות פרסמה היום מספר גילויי דעת המחדדים את עמדתה באשר להעברות מידע אישי מחוץ לגבולות ישראל, בהתאם למגבלות הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע אל מאגרי מידע שמחוץ לגבולות המדינה), התשס"א-2001 (להלן – "התקנות"): רקע כללי: התקנות קובעות מגבלות ביחס להעברת מידע אישי ממאגר מידע בישראל אל מחוץ לגבולותיה. התקנות מאפשרות העברת מידע כאמור ככל שדין המדינה שאליה מועבר המידע, מבטיח רמת הגנה על מידע שאינה פחותה, בשינויים המחויבים, מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי. עם זאת, התקנות מאפשרות להעביר מידע אישי ממאגר מידע בישראל אל … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | אפריל 2020

  שאלות ותשובות מרכזיות בנושא הגנת הפרטיות העולות בקשר להתפשטות נגיף הקורונה לקוחות יקרים, נבקש לעדכן אתכם כי הרשות להגנת הפרטיות (להלן: "הרשות") פרסמה מספר שאלות ותשובות ביחס לסוגיות הקשורות בהגנה על הפרטיות והמידע האישי במאגרי מידע דיגיטליים שעולות בקשר להתפשטות נגיף הקורונה. לפרסום של הרשות – ראה קישור   בין היתר, הרשות התייחסה לשאלות הבאות, שעשויות לעניין את לקוחותינו: האם מעסיקים רשאים לדווח לעובדים או למבקרים במקום העבודה על כך שאחד העובדים עמו הם היו בקשר חלה בנגיף (או שיש חשש כי הוא נשא שלו)? האם יש היבטי פרטיות שיש להיות מודעים אליהם במסגרת עבודה מרחוק? איך אפשר להגן על … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | מרס 2020

  איסוף ועיבוד מידע אישי באמצעות רחפנים לקוחות יקרים, נבקש לעדכן אתכם כי הרשות להגנת הפרטיות (להלן: "הרשות") פרסמה המלצות בדבר דרך המימוש הראויה של הוראות הנחיית רשם מאגרי המידע 4/2012 בנושא "שימוש במצלמות אבטחה ומעקב במאגרי התמונות הנקלטות בהן" (להלן: "ההנחיה הכללית") ביחס לאיסוף ועיבוד מידע אישי באמצעות רחפנים. להמלצות המלאות – ראה קישור בעולם בו כלי טיס זעירים זמינים לכל דורש, יכולים לתעד את מכלול ההתנהלות האנושית ללא מגבלה של זמן, מקום, נגישות או רגולציה – עלולה להיפגע פרטיותם של נושאי המידע. נקודת המוצא של המלצות הרשות היא שדרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") כפי שפורשו בהנחיה הכללית … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | מרס 2020

  הגנת הפרטיות בעקבות התפשטות נגיף הקורונה: שאלות ותשובות להתנהלות הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי   לקוחות יקרים, נבקש לעדכן אתכם כי בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, הרשות להגנת הפרטיות (להלן: "הרשות") פרסמה אמש מדריך, בסגנון שאלות ותשובות, הנוגע לסוגיות העולות בימים אלה בקשר עם הגנת הפרטיות, ואשר מיועד להתנהלות הציבור, גופים ציבוריים והשוק הפרטי. למדריך המלא – ראה קישור   ראשית, הרשות מדגישה כי הזכות החוקית להגנת הפרטיות אינה עומדת בדרכם של שירותי הבריאות וגופים נוספים בבואם למנוע את התפשטות הנגיף. עם זאת, עמדת הרשות היא כי גם במצבי חירום, כאשר קיימת הצדקה לכאורה לפגיעה בפרטיות כלל הציבור או חלקים ממנו, … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | מרס 2020

  הקלות לחברות אשר קיבלו מימון מרשות החדשנות לקוחות יקרים, נבקש לעדכן אתכם כי מבדיקות שערכנו, בצל משבר הקורונה רשות החדשנות עשויה להעניק לחברות שקיבלו מימון, את ההקלות הזמניות הבאות: הכרה בהוצאות שכר של עובדים המבצעים עבודה מהבית. במקרים הבאים תכיר רשות החדשנות בהוצאות שכר של עובדים המבצעים עבודה מהבית: (1) עובדים הנדרשים עפ"י החוק, התקנות או הוראות משרד הבריאות לשהות בבידוד ביתי, ו-(2) באם הנהלת החברה קיבלה החלטה המאפשרת לעובדי החברה לבצע את עבודתם מהבית בתקופה זו (נציין כי קיום החלטה זו תבדק בעת הביקורת הסופית שתיערך ע"י רשות החדשנות). בנוסף, נציין כי על העובדים לדווח נוכחות באופן שוטף ומידי … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | פברואר 2020

  מהם השינויים הצפויים בתחום סימני מסחר והגנת הפרטיות לאור ה-BREXIT?   ב-1 בפברואר 2020 ולאחר 47 שנות חברות באיחוד האירופי, הממלכה המאוחדת (בריטניה), פרשה באופן רשמי מן האיחוד, במהלך הידוע כ-"ברקזיט". משכך, נכנסה הממלכה המאוחדת לתקופת מעבר, שתימשך עד ל-31 בדצמבר 2020, במהלכה צפויה בריטניה להשלים את המשא ומתן מול האיחוד האירופי לשם הסדרת היחסים ביניהם ("תקופת המעבר"). הברקזיט מביא עמו שינויים מרחיקי לכת במסחר, בכלכלה ובמשפט, ובין היתר גם בדיני סימני מסחר והגנת הפרטיות שחלים בבריטניה לאחר פרישתה מן האיחוד, כדלקמן: סימני מסחר: סימני מסחר רשומים: כל סימני המסחר אשר יהיו רשומים באיחוד האירופי (EUTMs) עד תום תקופת המעבר, כולל … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | מרץ 2019

  רפורמה מרחיקת לכת בנושא זכויות יוצרים אושרה באירופה – האם הרפורמה מגנה על זכויות יוצרים באופן ראוי או פוגעת באופן בלתי סביר בחופש הביטוי? למרות ההתנגדות הרבה מצד ענקיות הטכנולוגיה ועצומה נרחבת שהופצה נגד הרפורמה, הפרלמנט האירופאי אישר בשבוע שעבר דירקטיבה חדשה בעניין זכויות יוצרים באינטרנט, במסגרתה אושרו שני סעיפים שנויים במחלוקת בעלי השלכות מרחיקות לכת על עולם יצירת ושיתוף התכנים באינטרנט. במסגרת הדירקטיבה הותאמה החקיקה האירופאית המיושנת בתחום זה לעידן האינטרנט. בהתאם לדין הקיים כיום באירופה, בעליהן של פלטפורמות לשיתוף תכנים באינטרנט (כגון יוטיוב, טוויטר ופייסבוק) מחויבים להיענות לבקשות להסרת תכנים מפרי זכויות יוצרים המוצגים בהן, ובכך הן פוטרות … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני והגנת הפרטיות | ינואר 2019

  הרשות להגנת הפרטיות מדגישה כי תוחמר מדיניות האכיפה במקרים של אירועי אבטחת מידע חמורים מבזק זה נשלח בהמשך למבזקים קודמים שהופצו על ידינו בעניין תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר נכנסו לתוקף ב-8 במאי 2018. עם כניסתן של התקנות לתוקף הרשות להגנת הפרטיות פרסמה את מדיניותה בנוגע לקבלת דיווח על אירוע אבטחה חמור. במטרה להפיג את חששות המשק מפני דיווח לרשות בדבר אירועי אבטחה חמורים, הרשות הציגה מדיניות אכיפה סובלנית כלפי המדווחים הכוללת הקלות כלפי המדווחים, לצד סנקציות כלפי מפרי חובת דיווח. המדיניות מיושמת בהדרגה מיום כניסת התקנות לתוקפן בתקופת ההטמעה הראשונית (קרי, עד 31 בדצמבר 2018) ובתקופת הביניים … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני ופרטיות | דצמבר 2018

  בית המשפט העליון פסק כי אין לדחות תביעה לפי חוק הספאם לפסיקת פיצויים ללא הוכחת נזק בגין שיגור דבר פרסומת, רק מהסיבה שהיא הוגשה באמצעות חברה המתמחה בהגשת תביעות נגד מפיצי הספאם מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם שהופץ על ידינו בעניין משלוח הודעות ספאם. נזכיר כי סעיף 30 לחוק התקשורת (בזק ושירותים), תשמ"ב-1982 ("חוק הספאם") אוסר ככלל על משלוח דברי פרסומת (קרי, מסרים המופצים באופן מסחרי, שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת) בדואר אלקטרוני, בפקס, בהודעות מסר קצר (לרבות SMS) או באמצעות מערכת חיוג אוטומטי, ללא קבלת הסכמה מפורשת מראש של הנמען. החוק קובע … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני | ספטמבר 2018

  הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (לשעבר המדען הראשי) פרסמה הוראות חדשות לפיהן הרשות  תאפשר, במקרים מסוימים, לחברות ישראליות ממומנות שהינן חלק מקבוצת חברות בינלאומית להעניק רישיונות שימוש בידע הממומן שלהן לחברות הזרות בקבוצה   מבזק זה נשלח בהמשך למבזק קודם שהופץ על ידינו בעניין פרסום הוראות רשות החדשנות ממאי 2017 לגבי מתן הרשאה לשימוש בידע אשר מומן על-ידי הרשות לחדשנות, מחוץ לישראל. כפי שציינו במזכר הקודם, הוראות אלה הסדירו את נושא מתן הרישיונות בידע ממומן לחברות זרות, ונקבע בהן כי רשות החדשנות רשאית לאשר בקשה למתן זכות שימוש לגורם זר, בידע הנובע ממחקר ופיתוח ממומן ושאינו מפקיע לחלוטין מהחברה הממומנת את … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני | אוגוסט 2018

  הרשות להגנת הפרטיות הקימה מערך אכיפה נוסף אשר יערוך פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים במשק לאחרונה, כחלק ממאמציה הגוברים של הרשות להגנת הפרטיות בישראל לאכוף את הזכות לפרטיות של אזרחי ישראל, הודיעה הרשות על הקמת מערך אכיפה חדש (פיקוח רוחב) אשר מצטרף לזרועות האכיפה הפלילית והמנהלית ברשות, ונועד לקיים פיקוחי רוחב מגזריים או נושאיים לבחינת יישום חוק ותקנות הגנת הפרטיות במשק הישראלי. המערך יפעל לאיתור הפרות של החוק והתקנות, להגברת המודעות במשק להוראות החוק והתקנות ויפעל לאיתור כשלים ענפיים הדורשים התערבות והנחיות מיוחדות. בהתאם לאמור בהכרזת הרשות על הקמת המערך החדש, עד סוף שנת 2018 צפויות להיערך באמצעות מערך האכיפה … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020
 • מבזק קניין רוחני | מאי 2018

  פורסמה מדיניות הרשות להגנת הפרטיות בנוגע לקבלת דיווח אירוע אבטחה חמור   מבזק זה נשלח בהמשך למבזקים קודמים שהופצו על ידינו בעניין תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז-2017 (להלן: "התקנות"), אשר ייכנסו לתוקף בימים הקרובים (ב-8 במאי 2018). לקראת כניסתן לתוקף של התקנות בימים אלה פרסמה הרשות להגנת הפרטיות את מדיניותה בנוגע לקבלת דיווח על אירוע אבטחה חמור. במטרה להפיג את חששות המשק מפני דיווח לרשות בדבר אירועי אבטחה חמורים, הרשות מציגה מדיניות אכיפה סובלנית כלפי המדווחים אשר תיושם בהדרגה מיום כניסת התקנות לתוקפן בתקופת ההטמעה הראשונית (קרי, עד 31 בדצמבר 2018) ובתקופת הביניים (עד 30 ביוני 2019), כאשר אכיפה … להמשיך לקרוא מבזק ליטיגציה | יולי 2020