• מבזק בנקאות | יולי 2020

  תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי Open Banking ביום 24 ביוני 2020 פרסם משרד האוצר את תזכיר חוק מתן שירותי מידע פיננסי, התש"פ – 2020. תזכיר החוק מבקש להסדיר את ענף הבנקאות הפתוחה בישראל כענף יעיל, לגיטימי ומפותח, ליצור חלופה הולמת לשירותים הפיננסיים המוסדיים ולמנוע את השימוש בענף למטרות שאינן כשרות. תזכיר החוק מסדיר הן את צד נותן שירותי המידע והן את צד מקור המידע, וקובע הסדרים שונים בין היתר לגבי השירותים המותרים, אופן קבלת הסכמת הלקוח, השימוש במידע והתמורה המותרת. תזכיר החוק מפורסם בהמשך לפרסום הוראת ניהול בנקאי תקין 368 "יישום תקן של בנקאות פתוחה בישראל" על ידי הפיקוח … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | יולי 2020

  תזכיר חוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל "ארגז חול רגולטורי" (Regulatory Sandbox) לחברות פינטק ביום 28 ביוני 2020 פרסם משרד האוצר את תזכיר החוק לעידוד פיתוח טכנולוגיה פיננסית בישראל.  מטרת התזכיר היא לגבש ולהקים "ארגז חול רגולטורי" (Regulatory Sandbox) – סביבת ניסוי לחברות פינטק בישראל המאפשרת לחברות לנסות את המודל העסקי שלהן ואת אופן השפעת השירות או המוצר שלהן על הצרכניים הסופיים. התזכיר גובש לאחר עבודת צוות ממשלתי, שמצא כי קושי מרכזי שמאפיין את החדשנות בעולם הפיננסי ומקשה על קידומה הוא הדרישות הרגולטוריות בישראל. דרישות אלה, הנובעות בין היתר מהסיכונים המיוחדים לעולם הפיננסי ובראשם סיכוני ציות וסיכוני יציבות, עלולות להוות … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | יוני 2020

  כללים חדשים של רשות ניירות ערך בעבודות אנליזה לקוחות וידידים נכבדים, במטרה להגביר את פעילות האנליזה לגבי החברות הנסחרות בבורסה בכלל, והרצון לעודד מתן אנליזות (להלן: "אנליזה" או "עבודת ניתוח") בעת הנפקה בפרט, ביום 16.6.2020 פורסמו כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובות הנאה בעבור עבודת ניתוח), תש"ף-2020 (להלן: "הכללים") שהחליפו את כללי הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (קבלת טובת הנאה בעבור עבודת ניתוח), התשע"ד-2014, ואשר מטרתם הינה קביעת הסדרים לגבי שני מסלולים שיתירו פרסום אנליזות תוך קבלת תמורות: האחד, עבודת ניתוח על תאגיד המנפיק ניירות ערך לציבור בהנפקה ראשונה (IPO) … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | אפריל 2020

  מקבץ הנחיות ועדכונים בקשר למילוי חובות למניעת הלבנת הון ומימון טרור החלות על גופים פיננסיים לקוחות יקרים, נבקש לעדכנכם בנוגע למספר הנחיות ועדכונים שהתפרסמו בתקופה האחרונה על ידי רשות ניירות ערך, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והפיקוח על הבנקים, בשל משבר הקורונה ובשל הנחיות ממשלת ישראל, בקשר עם חובות מכוח דברי החקיקה למניעת הלבנת הון ומימון טרור, החלות על גופים פיננסיים וביניהם, תאגידים בנקאיים, חברי בורסה שאינם בנקים (להלן: "חש"ב") ומנהלי תיקי השקעות:   1. הבהרה לעניין הדיווחים לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור בצל משבר הקורונה על פי ההבהרה שפורסמה על ידי הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | אפריל 2020

  מקבץ הנחיות ועדכונים שפרסמה רשות ניירות ערך בקשר לפעילותם של מנהלי תיקים, יועצי השקעות, משווקי השקעות ותאגידים בנקאיים לקוחות יקרים, על רקע השלכות התפשטות נגיף הקורונה על שוק ההון העולמי והישראלי והנחיות ממשלת ישראל בקשר עם המאבק בהתפשטות הנגיף, נבקש לעדכנכם בנוגע למספר הנחיות ועדכונים שפרסמה בתקופה האחרונה רשות ניירות ערך בקשר לפעילותם של בעלי רישיון מכוח חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, דהיינו מנהלי תיקים, יועצי השקעות ומשווקי השקעות, ובכלל זה תאגידים בנקאיים: 1. תיקון ההוראה לבעלי רישיון בקשר לבירור צרכיו והנחיותיו של הלקוח (נוסח חדש – 2014) בהוראת שעה המתייחסת לבירור צרכיהם והנחיותיהם … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק רגולציה | מרץ 2020

  נגיף הקורונה – הארכת תוקף אישורים רגולטוריים ודחיית מועדים בהליך להטלת עיצום כספי לקוחות וידידים נכבדים, רקע: ביום 25.3.2020 פורסמו תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הארכת תוקף ודחיית מועדים), תש"ף-2020 (להלן: "התקנות"), אשר הורו על הארכת תוקפם של אישורים רגולטוריים שונים ודחיית מועדים שונים בהליכים להטלת עיצום כספי. עיקרי התקנות: הארכת תוקף אישורים רגולטוריים: אישורים רגולטוריים שמועד פקיעת תוקפם חל בתקופה שמיום 10.3.2020 ועד ליום 10.5.2020, יוארך תוקפם בחודשיים נוספים החל ממועד פקיעת תוקפם (להלן: "תקופת הדחיה"), אלא אם כן הותלו או בוטלו לפני תום תקופת הדחיה. לדוגמא, אישור רגולטורי שהיה אמור לפקוע ב-11.3.2020 יוארך תוקפו עד ל-11.5.2020; אישור … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | פברואר 2020

  הוראה למנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות נאמנות בנושא שירות ניהול תיקים 2.0 מיום 7.1.2020: לקוחות וידידים נכבדים, ביום 7.1.2020 פרסמה רשות ניירות ערך הוראה שעניינה מוצר חדש בשם ניהול תיקים 2.0. מדובר בשירות שיינתן באמצעות חברת ניהול תיקים העוסקת גם בשיווק השקעות (להלן: "נותן השירות"), במסגרתו נותן השירות יעניק ללקוחותיו שירות של ניהול השקעות באמצעות ארבע קרנות ייעודיות, אותן הוא ינהל עבור מנהל קרנות נאמנות במיקור חוץ ("הוסטינג") עבור ארבעה פרופילי סיכון של לקוחות : נמוך, בינוני, בינוני-גבוה וגבוה (להלן: "קרן ייעודית" או "קרנות ייעודיות"). השירות יינתן תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים. הגם שהמוצר אינו חל על חברות ניהול … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | ינואר 2020

  הוראה למנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות ונאמנים לקרנות נאמנות בנושא שירות ניהול תיקים 2.0 מיום 7.1.2020 לקוחות וידידים נכבדים, ביום 7.1.2020 פרסמה רשות ניירות ערך הוראה שעניינה מוצר חדש בשם ניהול תיקים 2.0. מדובר בשירות שיינתן באמצעות חברת ניהול תיקים העוסקת גם בשיווק השקעות (להלן: "נותן השירות"), במסגרתו נותן השירות יעניק ללקוחותיו שירות של ניהול השקעות באמצעות ארבע קרנות ייעודיות, אותן הוא ינהל עבור מנהל קרנות נאמנות במיקור חוץ ("הוסטינג") עבור ארבעה פרופילי סיכון של לקוחות : נמוך, בינוני, בינונית-גבוה וגבוה (להלן: "קרן ייעודית" או "קרנות ייעודיות"). השירות נועד לתת מענה למטרות ולצרכים הבאים: נגישות להשקעות בשוק ההון באמצעות שירות … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק לקוחות | בנקאות , ביטוח ופיננסיים | אוגוסט 2018

  עת"מ 54496-01-18 אמטק ניהול תיקי השקעות בע"מ נ' מדינת ישראל ביום 25 ביולי 2018, התפרסם פסק דינה של השופטת רות רונן בעניינה של חברת אמטק ניהול תיקי השקעות בע"מ, חברה פרטית המספקת ללקוחותיה שירותי ייעוץ השקעות מסוג "שירות איתותים". במסגרת העתירה טענה העותרת כי הכלל הקבוע בסעיף 29 להוראת רשות ניירות ערך, "הוראה לבעלי רישיון בקשר למתן שירותים תוך שימוש באמצעים טכנולוגיים", פוגע בחופש העיסוק שלה מאחר שאוסר על קיום כל קשר בין העותרת למי מלקחותיה. בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי שהפגיעה הנטענת בחופש העיסוק של העותרת, ככל שקיימת, היא פגיעה מידתית שנועדה לתכלית ראויה. כללי אמטק ניהול … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק לקוחות | בנקאות , ביטוח ופיננסיים | יולי 2018

  הצעת חוק שירותי תשלום, התשע"ח-2018 כללי 1.1 בהמשך להתפתחות הטכנולוגית המשמעותית במערך התשלומים בשנים האחרונות, בחודש מרץ 2014 הוקמה ועדה בין-משרדית לקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים ובחודש מרץ 2016 הוקמה ועדת משנה שמטרתה הייתה לגבש אסדרה רוחבית ואחידה בתחום. 1.2 בחודש יולי 2017 הפצנו סקירה בקשר לתזכיר חוק שירותי תשלום, שעתה הפך להצעת חוק. הצעת החוק מציעה להחליף את חוק כרטיסי חיוב, על מנת להחיל הסדר מקיף וכולל על כלל אמצעי התשלום. 1.3 הצעת החוק מבוססת על חוק כרטיסי חיוב ועל האסדרה האירופאית, בהתאם לעקרונות  שנקבעו ב- PSD י(Payment Service Directive) העיקרון המרכזי הינו התאמת החקיקה לעולם המתפתח, תוך שמירה על ניטרליות … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | מאי 2018

  עת"מ 42487-11-17 א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ נ' רשות לניירות ערך לאחרונה התפרסם פסק דינו של השופט חלאד כבוב, מהמחלקה הכלכלית בביהמ"ש המחוזי בתל אביב. עניינו של פסק הדין הוא דיון בעתירה של חברת א.ד.ר כלכלה בטוחה בע"מ (להלן: "העותרת" או "החברה") כנגד החלטת הרשות לניירות ערך (להלן: "הרשות") על הפסקת פעילותה של העותרת לנוכח העובדה שהעותרת פועלת בניגוד לסעיף 15 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק" או "חוק ניירות ערך"), האוסר על ביצוע הצעה ומכירה של ניירות ערך ללא פרסום תשקיף או טיוטת תשקיף. פסק הדין עוסק בשאלה האם פעילות העותרת, במסגרתה מאתרת החברה משקיעים פוטנציאלים לרכישת זכויות בפוליסות ביטוח … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!
 • מבזק בנקאות | מאי 2018

  טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין ביחס למינוי מנהל תיקים באופן מקוון   ביום 9 באפריל 2018, פרסם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 367 ו-462, העוסקות ב"בנקאות בתקשורת" ו"השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים", בהתאמה. בעקבות תיקונים מוצעים אלה, יוכלו לקוחות הבנקים, לתת ייפוי כוח שיאפשר למנהלי תיקים לפעול בחשבונם באופן מקוון, מבלי להגיע לסניף הבנק. כללי 1.  ביום 9 באפריל 2018, פרסם הפיקוח על הבנקים, טיוטות תיקונים להוראות ניהול בנקאי תקין 367 ו-462, העוסקות ב"בנקאות בתקשורת" ו"השקעות של לקוחות בנכסים פיננסיים באמצעות מנהלי תיקים", בהתאמה ("התיקונים"). 2.  עיקרי התיקונים מאפשרים ללקוחות … להמשיך לקרוא שנה טובה ומתוקה!