• דירקטוריון במגדל הפיקוח | עו"ד משה גנות - ביטאון לשכת רואי החשבון מרס 2020

  • תנועת המטוטלת בעולם התאגידים האמריקאי והשפעתה על תכלית החברה העסקית - עו"ד משה גנות | אוקטובר 2019

    תנועת המטוטלת בעולם התאגידים האמריקאי והשפעתה על תכלית החברה העסקית בעת האחרונה מתעורר מחדש בעולם התאגידים האמריקאי הדיון העקרוני בנוגע לשאלת תכלית החברה העסקית ולמערך השיקולים אותם על דירקטוריונים והנהלות של חברות להביא בחשבון בעת בחינת טובת החברה. סוגיה זו, אשר זכתה לאורך השנים לאינספור ניתוחים בספרות ובפסיקה, הינה בעלת השפעות רוחביות על אופן פעילות תאגידים, אופן ההתנהלות של דירקטורים ונושאי משרה והליכי קבלת ההחלטות של דירקטוריונים. הדיון העכשווי התעורר על רקע הצהרתו האחרונה של ה-Business Roundtable בדבר תכלית התאגיד, במסגרתו התחייבו 181 מנכ"לים של חברות אמריקאיות מובילות (הכוללות, בין היתר, את אפל, אמזון, בנק אוף אמריקה, בלקרוק, וולמארט, ג'יי … להמשיך לקרוא מבזק קניין רוחני ופרטיות | יולי 2020
  • חוזר לקוחות | חדלות פרעון |יוני 2018

     תל-אביב, ‏5 ביוני 2018 מחלקת חברות, מיזוגים ורכישות – חוזר לקוחות – יוני 2018 חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 בחודש מרס 2018 אישרה הכנסת את חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 (להלן: "החוק"). החוק צפוי להיכנס לתוקף ביום 15 בספטמבר 2019, עם חלוף שמונה עשר (18) חודשים מיום פרסומו ברשומות (להלן: "יום התחילה"). החוק עורך רפורמה מקיפה בתחום חדלות הפירעון במטרה לספק לכלכלה הישראלית חקיקה מודרנית בתחום זה. החוק מבקש ליצור קודיפיקציה של דיני חדלות הפירעון ולהסדיר באופן מקיף ושלם את כלל דיני חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים. על מנת לתת מענה לצורך באחידות הדין מחד ולהסדרים ייחודיים במקרים המתאימים מאידך, … להמשיך לקרוא מבזק קניין רוחני ופרטיות | יולי 2020