• חוזר לקוחות - דיני עבודה | מרץ 2016

    הקץ לאי הבהירות ביחס לתיקון 12 לחוק קופות הגמל 1. כפי שעדכנו אתכם בעבר בחוזר לקוחות של משרדנו, באוגוסט 2015 נחקק תיקון 12 לחוק קופות הגמל[¹], שקבע כי החל מפברואר 2016, מעסיק אינו רשאי לקבוע שיעורי הפקדות שונים, התלויים במוצרים פנסיונים שונים (קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים ועוד), וככל שקיימת התניה שכזו, זכאי העובד לשיעור ההפקדה הגבוה. 2. לנוכח חוסר הבהירות ששרר במשק כתוצאה מתיקון זה, והעלות הגבוהה שהוטלה על המעסיקים, התגבשה אצל הגורמים הרלוונטיים, ביניהם נשיאות הארגונים העסקיים, ההסתדרות העובדים הכללית החדשה, חברי כנסת שונים, ואגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, הסכמה שנועדה להבהיר את תיקון 12 לחוק קופות … להמשיך לקרוא שומרים על התו הסגול
  • מבזק לקוחות בנושא הפרשות פנסיוניות לעובדים | דצמבר 2015

    במסגרת הרפורמות בתחום הפנסיוני, להלן עדכון אודות השינויים בהוראות הדין הנוגעות לחובות מעסיקים בנוגע להפרשות הפנסיוניות עבור עובדיהם: