• מזכר לקוחות | דיני תאגידים | יוני 2018

    אחריות הדירקטוריון להתמודדות התאגיד עם איומי סייבר מיי הריטג' (MyHeritage), חברה ישראלית המציעה שירותי גניאלוגיה משפחתית ובדיקות DNA, דיווחה בשבוע שעבר כי זיהתה פרצת אבטחה שבאמצעותה השיג תוקף את פרטי החשבונות של יותר מ-92 מיליון משתמשי האתר שלה. אירוע זה מעורר את הצורך בהגברת המודעות בקרב חברי הדירקטוריון וועדת הביקורת של התאגיד, בפרט, ביחס לאחריותם להיערכות מקדימה של התאגיד להתמודדות עם איומי הסייבר, על מנת להקטין את החשיפה לאיומי תקיפת סייבר ודלף מידע, וביחס לאחריותם להערך ליום ההתקפה וליום שאחריה בעת הכלת האירוע והחזרה לשגרת פעילות התאגיד. אין ספק כי איומי הסייבר הינם 'סכנה ברורה ומידית' לארגונים, ובמקרה בו איום שכזה … להמשיך לקרוא מבזק קניין רוחני ופרטיות | יולי 2020
  • מבזק תאגידי | ינואר 2017

    חלוקת דיבידנד – הלכות ודגשים בעקבות פסקי דין חדשים ביום 28 בדצמבר 2016, ניתן בבית המשפט העליון פסק דינו של כבוד השופט יצחק עמית. במסגרת פסק הדין נקבע, כי המגרש המתאים להפעלת ביקורת שיפוטית על החלטה בדבר חלוקת דיבידנד אינו המגרש של "אישור עסקאות עם בעלי עניין". כן קבע בית המשפט, כי "כלל שיקול הדעת העסקי" (ה-BJR הדלאוורי) נתבסס כחלק מדיני החברות בישראל, וכי ככלל בית המשפט יימנע מלהתערב בהחלטות החברה בנוגע לשינוי מבנה ההון שלה, ובכללן החלטות בדבר חלוקת דיבידנד. בית המשפט התווה את סטנדרט הביניים של "הבחינה המוגברת" שבמסגרתו יבחנו החלטות בהם קיים חשש כי הדירקטורים לא הפעילו … להמשיך לקרוא מבזק קניין רוחני ופרטיות | יולי 2020
  • שקיעתם של השעבודים הצפים בישראל

    רונה ברגמן נוה ויעל הרשקוביץ (GKH), יחד עם דוד גילינסקי (HowardKennedyFsi LLP), משווים את השעבוד הצף האנגלי לזה הישראלי, תוך התייחסות לחקיקה רלוונטית ופסיקה בכל תחום שיפוט, ומספקים סקירה קצרה של הצעת חוק החיובים אחידים החדשה, שהוצעה על ידי המחוקק הישראלי. המחברים מדגישים מספר אמרות ו/או סתירות, ומצביעים על כך שהשעבוד הצף הישראלי עשוי להיות בכיוון דומה לקנדה וניו זילנד, אם כי, עם צורה אמריקנית יותר במובהק. פורסם במקור באנגלית בכתב העת Journal of International Banking and Financial Law: