• מבזק אנרגיה | אוקטובר 2019

    שימועים חדשים של רשות החשמל רשות החשמל פרסמה שני שימועים חדשים להתייחסות הציבור בסוגיות חשובות. להלן נבקש להביא לידיעתכם את עיקרי השימועים. עדכון בסיס התעריף המערכתי לשנים 2020-2024 רשות החשמל מבקשת לבצע עדכון למתודולוגיה של קביעת בסיס תעריף המערכתי. לעמדת רשות החשמל, העדכון נדרש נוכח התווספות עלויות נוספות במשק וכן פרסום הסדרות ליצרני חשמל פרטיים. התעריף המערכתי מורכב מ-4 קטגוריות של שירותים משקיים: (א) שירותי גיבוי; (ב) שירותים לאיזון מערכת; (ג) הסדרים נלווים במשק החשמל; ו-(ד) עלויות אדמיניסטרטיביות. במסגרת המתודולוגיה המעודכנת מבקשת רשות החשמל לקבוע שירותים משקיים שייכללו בתעריף המערכתי ואשר יחושבו על בסיס נורמטיבי, בהתאם לערכי ההון, התפעול והנצילות … להמשיך לקרוא יעל דולב בראיון לכלכליסט