עסקאות

תקדים משמעותי בתביעות נגזרות | פברואר 2019

תקדים משמעותי בתביעות נגזרות | פברואר 2019

עוה"ד דוד פורר ושי ארז ייצגו את אאורה השקעות בע"מ בערעור בבית המשפט העליון.

בית המשפט העליון דחה ערעור על החלטה לדחות בקשה לגילוי מסמכים לפני תביעה נגזרת, שהוגשה נגד אאורה השקעות בע"מ ונגד נושאי המשרה שלה.

השופטים עמית, סולברג ומינץ קובעים כי דרישת תום הלב היא תנאי סף עצמאי לפי סעיף 198 לחוק החברות, וכי ניגוד עניינים בו מצוי מי שמבקש להתמנות כתובע נגזר מצדיק לבדו את דחיית הבקשה, מבלי להידרש לעילת התביעה עצמה.

קישור להחלטה

2019

דוד פורר

טלפון 972-3-6074460+
אימייל

Download vCard

שי ארז

טלפון +972-3-6074580
אימייל

Download vCard