פרסומים

מבזק משפט מנהלי | מרץ 2018

הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (טוהר המידות)

ביום 11 במרס 2018, עלתה הצעת החוק לתיקון פקודת העיריות (חיזוק שלטון החוק וטוהר המידות בשלטון המקומי), התשע"ח-2018 להצבעת ממשלה. התיקון כולל סדרת מהלכים, לרבות לעניין שינוי הרכבה ותפקידה של ועדת המכרזים ברשויות המקומיות כפי שהיא כיום, באופן שידמה לדין החל בשלטון המרכזי.

על פי המצב כיום, ועדת המכרזים ברשות המקומית ממונה על ידי נבחרי ציבור ומורכבת מנבחרי ציבור בלבד, שהם מעצם טיבם גורמים פוליטיים, זאת לעומת הרכב ועדת מכרזים בשלטון המרכזי, אשר מונה גורמים מקצועיים ושומרי סף. על פי ההצעה, מוצע להשוות את הרכבה של ועדת המכרזים ברשות המקומית להרכבה של ועדת המכרזים בשלטון המרכזי. בהתאם לכך, הוצע לקבוע כי ועדת מכרזים בעירייה, במועצה מקומית ובמועצה אזורית תורכב ממנכ"ל הרשות, מקבילו או נציגו; גזבר הרשות או נציגו; והיועץ המשפטי של הרשות או עורך דין שמונה על ידו. שינוי הרכב כאמור, יסייע בקבלת החלטות מקצועיות וייתן מענה מספק לחשש מפני פגיעה בטוהר המידות ומניעת ניגוד העניינים תוך נטרול הממד הפוליטי, המלווה התקשרויות של רשויות מקומיות.

עוד מוצע, לערוך שינוי באשר לתפקידה וסמכויותיה של הועדה. אם במצב הקיים, תפקיד הועדה הנו נקודתי לעניין התקשרות הטעונה מכרז ומוגבל למתן המלצה לראש הרשות, כאשר ראש הרשות הוא הגורם המוסמך אם לאשרה ואם לאו – על פי ההצעה, ועדה זו תהא מוסמכת להחליט בעניינה של כל התקשרות לביצוע עסקה. סמכות זו משתרעת על עסקה בטובין או במקרקעין או לביצוע עבודה או לרכישת שירותים שמבצעת העירייה, המועצה המקומית או האזורית, למעט התקשרויות המפורטות שם.

הצעת החוק חותרת לקיים מנגנוני בקרה קשיחים שיש בהם כדי למזער את הפוטנציאל לסטייה מדפוסי התנהלות תקינים, בהליך המכרזי כפי שהוא כיום. מטרתה של הצעת החוק הנה טיוב ההליך המכרזי תוך הקפדה על האופן בו הוא מתנהל, וזאת על מנת להגביר את אמון הציבור בהליך ואת יעילותה הכלכלית של ההתקשרות, אשר ממומנת כולה מכספי הציבור.

להמשך עיון בנוסח המלא של הצעת החוק ודברי ההסבר, לחץ\י כאן.

***

לפרטים נוספים בעניין זה הנכם מוזמנים לפנות לעו”ד ירון הרמן, שותף, ראש מחלקת משפט מנהלי ורגולציה, בטלפון 03-6074464 או בדוא”ל yaron@gkh-law.com


משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ (GKH), הנו אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל, המונה למעלה מ-150 עורכי דין. למשרד התמחות ופעילות ענפה בתחומי המשפט המסחרי, ובין היתר בתחום מיזוגים ורכישות, שוק ההון, הייטק וטכנולוגיה, בנקאות, מימון, ליטיגציה, הגבלים עסקיים ודיני תחרות, אנרגיה ותשתיות, איכות הסביבה, קניין רוחני, דיני עבודה ומיסים.

המידע בחוזר זה מיועד ללקוחות משרד גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות’ וידידיו. כל המידע הנכלל בחוזר זה הינו בבחינת מידע כללי ותמציתי בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. על המשתמש לקבל עצה מקצועית נפרדת לכל פעולה משפטית או אחרת בקשר לנושאים שנדונו בחוזר.

מרץ 2018

ירון הרמן

טלפון 03-6074464
אימייל

Download vCard

יערה מושקוביץ

טלפון +972-3-6074408
אימייל

Download vCard