GKH בחדשות

עו"ד רועי רייס מתייחס לפער ההולך וגדל בין מבוטחי פנסיה תקציבית למבוטחי פנסיה צוברת | גלובס 8/11/2016

מבקר המדינה התייחס בדו"ח שלו לנושא הפער המתרחב בין מבוטחי פנסיה תקציבית לעומת בעלי פנסיה צוברת.
עו"ד רועי רייס מנתח את הסוגייה הסבוכה הזו, ובוחן גם את השפעותיה על נכונותם של פורשים צעירים לשוב למעגל העבודה ולתרום מיכולותיהם וניסיונם:

globes8-11-2016

נובמבר 2016

רועי רייס

טלפון +972-3-6074407
אימייל

Download vCard