GKH בחדשות

עו"ד רועי רייס על סוגיית תגמול בכירים | TheMarker 18/10/2015

עו"ד רועי רייס מתייחס במאמר דעה למגבלות הרגולטוריות המוטלות על שכר בכירים בישראל.

TheMarker 18/10/2015

TheMarker18.10.2015

רועי רייס

טלפון +972-3-6074407
אימייל

Download vCard