עסקאות

אמדוקס רוכשת את עיקר נכסי חטיבת ה-BSS של קומברס

אוגוסט 2015

אמיר הלוי

טלפון +972-3-6074436
אימייל

Download vCard

שי ינובסקי

טלפון +972-3-6074582
אימייל

Download vCard