עו"ד אלי ברש על מלחמת הסחר בין ארה"ב לסין | 15.07.18

עו"ד אלי ברש התראיין לעיתון המבשר, בכתבה שעוסקת בעלייה בשיתופי פעולה כלכליים בין ישראל ליעדים באסיה ובאפריקה. המבשר, 28.12.2018

עו"ד אלי ברש על מלחמת הסחר בין סין וארצות הברית | 02/04/2018

עו"ד אלי ברש התראיין לעיתון המבשר, בכתבה שעוסקת בעלייה בשיתופי פעולה כלכליים בין ישראל ליעדים באסיה ובאפריקה. המבשר, 28.12.2018

עו"ד אלי ברש על חסימת ההשקעות הסיניות בארה"ב | 30/01/2018

עו"ד אלי ברש התראיין לעיתון המבשר, בכתבה שעוסקת בעלייה בשיתופי פעולה כלכליים בין ישראל ליעדים באסיה ובאפריקה. המבשר, 28.12.2018

עו"ד אלי ברש על המטבע הסיני והשפעותיו על שוק ההשקעות בסין | 06/06/2017

עו"ד אלי ברש התראיין לעיתון המבשר, בכתבה שעוסקת בעלייה בשיתופי פעולה כלכליים בין ישראל ליעדים באסיה ובאפריקה. המבשר, 28.12.2018

עו"ד אלי ברש מספק פרשנות על ישראל כיעד להשקעות סיניות | Nikkei Asian Report 28/3/2017

עו"ד אלי ברש התראיין לעיתון המבשר, בכתבה שעוסקת בעלייה בשיתופי פעולה כלכליים בין ישראל ליעדים באסיה ובאפריקה. המבשר, 28.12.2018

עו"ד אלי ברש מספק תובנות על השקעות סיניות-ישראליות | China Business Law Journal

עו"ד אלי ברש התראיין לעיתון המבשר, בכתבה שעוסקת בעלייה בשיתופי פעולה כלכליים בין ישראל ליעדים באסיה ובאפריקה. המבשר, 28.12.2018