עו"ד ענת קליין על הוראת השעה המסדירה את אספקת הגז לצרכנים בערד | 12/04/2018

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

בג"צ פסק בעתירת חברת החשמל המזרח-ירושלמית | 22/10/2017

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

עו"ד ענת קליין על צו המניעה שהוצא לחברת החשמל בישראל | 27/08/2017

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

התקבלה עתירת עוה"ד ענת קליין ומיכאל גינסבורג למניעת ניתוקים של חמ"י | TheMarker 24/8/2017

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

משפט גרסת הוליווד- עו"ד ענת קליין על עבודת פרו בונו | 15/06/2017

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

עו"ד ענת קליין על מכרז חיפושי הגז והנפט של משרד האנרגיה | 11/05/2017

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

עו"ד ענת קליין תלווה את מכרז התעשיינים לרכישת גז טבעי | 16/11/2016

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

עו"ד ענת קליין מתייחסת לעתיד שוק הגז הטבעי בישראל | 24/8/2016

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

בג"צ מקבל את עמדת עוה"ד ענת קליין ומיכאל גינסבורג בנוגע לחברת החשמל של מזרח ירושלים | 13-15/7/2016

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

עו"ד ענת קליין מתייחסת למתווה הגז החדש | 24-26/5/2016

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019

מה צופן העתיד לתחום הגז הטבעי, אל מול ההבטחה שבישר? | כלכליסט 30/3/2016

עו"ד ענת קליין המייצגת את חברת החשמל המזרח ירושלמית, בתגובה על החלטת בג"ץ על ניתוק חשמל לפלסטינים עד סוף השנה. כלכליסט, 03.04.2019