דוד חודק במאמר לכלכליסט | פברואר 2019

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק על הסכנות שבחקיקת יתר | 07.09.2018

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק על חוק הגבלת השכר | 29/03/2018

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק על תעשיית התרומות התאגידיות | 22/03/2018

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק על אחריות בעל השליטה | 12/03/2018

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק על העברת חוקים קיצוניים בכנסת | 09/03/2018

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק על השתלטות עוינת בחברות ציבוריות | 19/10/2017

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

שרי אריסון מכרה חצי ממניותיה בבנק הפועלים תמורת 3.25 מיליארד ש"ח

Sep 2017

שרי אריסון

מכירת מניות ל-


חברת השקעות וגופים מוסדיים מצפון אמריקה
NIS 3,250,000,000

עו"ד דוד חודק על החשיבות של גרעין שליטה בחברות ציבוריות | 14/09/2017

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק על דילמת מינוי דירקטורים חיצוניים | 12/09/2017

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019  

עו"ד דוד חודק הוזמן להשתתף בכנס שוק ההון 2017 של כלכליסט | 10/07/2017

עו"ד דוד חודק נתן לבנק דיסקונט חוות דעת בנוגע להעלאת תנאי העסקתו של יו"ר הדירקטוריון החדש של הבנק. גלובס, 12.03.2019