Dexia Credit Local

Mar 2018

Dexia Credit Local

מכירת מניות ל-


גופים מוסדיים
NIS 350,000,000

עו״ד עופר חנוך על ההסדר האמריקאי והחקירה המקומית של בנק לאומי | 07/02/2018

עו"ד עופר חנוך התראיין לגלובס ודיבר על ההחלטה של דקסיה האירופאית לפזר את מניות גרעין השליטה שלה בבנק הישראלי על פני מכירתן לבעל שליטה בודד. … להמשיך לקרוא עו"ד עופר חנוך על ביזור המניות של דקסיה | 06/05/2018

עו"ד עופר חנוך על אחריות הדירקטורים | 20/12/2017

עו"ד עופר חנוך התראיין לגלובס ודיבר על ההחלטה של דקסיה האירופאית לפזר את מניות גרעין השליטה שלה בבנק הישראלי על פני מכירתן לבעל שליטה בודד. … להמשיך לקרוא עו"ד עופר חנוך על ביזור המניות של דקסיה | 06/05/2018

שרי אריסון מכרה חצי ממניותיה בבנק הפועלים תמורת 3.25 מיליארד ש"ח

Sep 2017

שרי אריסון

מכירת מניות ל-


חברת השקעות וגופים מוסדיים מצפון אמריקה
NIS 3,250,000,000

בית השקעות מור גייס 77 מיליון ₪ בהנפקה ראשונה לציבור

Jul 2017

י.ד. מור השקעות בע"מ (בית ההשקעות מור)

הנפקה ראשונה לציבור (IPO) של מניות ואופציות77,000,000 ₪