איתן גרינברג

שותף מייסד
טלפון +972-3-6074437
אימייל

Download vCard

+עסקאות

+פרסומים

+אירועים

איתן גרינברג

שותף מייסד

איתן גרינברג הינו שותף מייסד במשרד. איתן מייעץ לחברות גדולות בעיקר בתחומי החברות ודיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, ממשל תאגידי, אחריות דירקטורים ונושאי משרה, מאבקי שליטה בחברות ורה-ארגון תאגידי. כמו כן, איתן מייעץ לחברות בתחומי שוק ההון, דיני ניירות ערך, הנפקות ציבוריות וגיוסי הון ראשוני ומשני והצעות רכש. בנוסף, איתן מלווה דירקטוריונים והנהלות של חברות ציבוריות בייעוץ שוטף, באירועים חריגים ובמשברים.

במהלך הקריירה שלו ליווה איתן עסקאות חשובות, מגוונות וחוצות-גבולות, וייעץ לחברות רבות בהצעות ציבוריות של מניותיהם וניירות הערך שלהן בישראל ובארה"ב. רבות מהצעות אלו כללו חשיבה יצירתית וחידושים כגון הצעת ניירות הערך הסימולטנית הראשונה שהוצעה לציבור בישראל ובארה"ב בו זמנית, הקצאת מניות חברה ישראלית הנסחרת בבורסה בארה"ב במסגרת הליך Class Action שהתנהל נגדה בבית משפט בארה"ב וההצעה הראשונה לציבור של מניות של חברת-קיבוץ.

איתן טיפל בהחלת הסדרי "הרישום הכפול" על הקבוצה הראשונה של חברות ישראליות שמניותיהן נחסרות בד בבד בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ב-NYSE ו\או ב-NASDAQ. כמו כן, איתן מייעץ בהליכי חקיקה בנושאי חברות ושוק ההון,  ומלווה תהליכי הפרטה של גופים ממשלתיים ורישום ניירות ערך של חברות ממשלתיות למסחר בבורסה בתל אביב.

איתן הינו חבר בחבר הנאמנים של הפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב, וכן מכהן כיו"ר פורום שוק ההון לעסקים של לשכת עורכי הדין בישראל.

איתן גרינברג הצטרף למשרד פרופ' יוסף גרוס ושות' כעורך דין בשנת 1986, הפך לשותף במשרד בשנת 1991, וכיהן כשותף מנהל של הפירמה עד מרץ 2017.

השכלה

אוניברסיטת תל אביב (LL.B, 1981)

Northrup University, קליפורניה (MBA, 1996)

חברות

לשכת עורכי הדין בישראל, 1982

שפות

עברית, אנגלית