עסקאות

קבוצת עזריאלי בע"מ | אפריל 2020

אנו מברכים את קבוצת עזריאלי בע"מ, על הנפקת הענק המוצלחת של אגרות חוב נסחרות בבורסה בתל אביב בסכום כולל של כ- 1.7 מיליארד ש"ח בימים מאתגרים אלו.

עו"ד יובל אדן, ייצג את החברה בתהליך הגיוס.

אפריל 2020

יובל אדן

טלפון +972-3-6074583
אימייל

Download vCard